Районна газета

НА АПАРАТНІЙ НАРАДІ РОЗГЛЯНУЛИ СТАН МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

По даному питанню на апаратній нараді при голові Недригайлівської районної державної адміністрації, яка відбулася 27 березня, присутніх інформувала заступник головного лікаря Недригайлівської центральної районної лікарні з медичної частини Ніна Щітка

З інформації виступаючої слід зазначити, що діяльність Недригайлівської центральної районної лікарні спрямована на виконання завдань визначених середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року за такими ключовими напрямками:

-         створення нової системи організації охорони здоров’я на засадах медичного страхування;

-         розвиток системи громадського здоров’я;

-         підвищення рівня доступності лікарських засобів;

-         удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Під медичним наглядом станом на 1 січня 2018 року перебуває 24334 жителів району, в т.ч. дитячого населення від 0-17 років 3486 особи, дорослого населення 18 років і старше 20848 осіб, з них працездатного віку 13418 осіб. В загальній кількості населення особи працездатного віку становлять 55,1 %, діти до 18 років включно - 14,3 %.

За 2017 рік в районі народилось 101 дитина, проти 119 за 2016 рік.

Показник смертності по району в 2017 році склав 19,4 (померло 455 осіб),

проти 20,8 за 2016 рік. За 2017 рік померло 80 осіб працездатного віку, показник на 1 тисячу осіб відповідного віку склав 5,9 за 2016 рік 4,9.

Показник забезпеченості лікарями (фізичними особами) по району станом на 01.01.2018 року складає 24,6 на 10 тис. населення, за 2016 рік цей показник становив 23,9. В ЦРЛ станом на 01.01.2018 року працює 41 лікар. ЦРЛ не укомплектована такими лікарями спеціалістами: лікар хірург, отоларинголог, акушер-гінеколог, ортопед-травматолог, лікар уролог, лікар анестезіолог. Адміністрацією ЦРЛ проводиться відповідна робота по поліпшенню кадрової ситуації ЦРЛ. Заявка на потребу в медичних кадрах направляється в управління охорони здоров’я щоквартально.

Медична служба району в 2017 році працювала над виконаннямрайонних та регіональних програм, стан виконання програм на 01.01.2018 року:

1. Районна програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в районі «Антигепатит» на 2012-2017 роки, (рішення сесії Недригайлівської районної ради від 18.05.2012) затверджено коштів на 2017 рік 5,7 тис.грн., профінансовано 8,4 тис.грн. (147,4%).

2. «Районна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2014-2017 роки» (рішення сесії Недригайлівської районної ради від 27.01.2014) затверджено коштів на 2017 рік 55,5 тис.грн., профінансовано 75,0 тис грн. (135,1%).

3. «Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки», (рішення сесії Недригайлівської районної ради від 21.10.2015) затверджено кошторисом на 2017 рік 20,7 тис. грн., профінансовано 12,9 тис.грн. (62,3%).

4. Районна програма «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період 2017-2021 років» (рішення сесії Недригайлівської районної ради від 27.02.2017 року), затверджено коштів на 2017 рік 14,2 тис.грн., профінансовано 9,5 тис.грн. (67,0%).

Ліжковий фонд ЦРЛ станом на 1 січня 2018 року становить 130 ліжок. За 2017 рік в стаціонарних відділеннях ЦРЛ проліковано 4032 хворих, з них 2360 сільського населення, що становить 58,5% від загальної кількості пролікованих.

Показник пролікованих хворих в денних стаціонарах за 2017 рік становить 739,7 на 10 тис. населення, проти 724,5 за 2016 рік.

Медична допомога ветеранам війни надається згідно діючих нормативних документів, інструктивних вказівок та плану основних організаційних заходів ЦРЛ. На обліку станом на 01.01.2018 року знаходилось 971 особа, з них 109 з обмеженими фізичними можливостями.

Витрати на пільгове забезпечення інвалідів,ветеранів війни на 1 особу склали за 2017 рік 149,0 грн. проти 117,36 за 2016 рік.

В районі забезпечена робота по наданню медичної допомоги учасникам антитерористичної операції. Станом на 01.01.2018 року в ЦРЛ знаходиться на обліку 139 учасників АТО. За 2017 рік всього за медичною допомогою ЦРЛ зверталися 37 учасників АТО.

Станом на 01.01.2018 року на обліку 319 переміщених осіб, з них 49 дітей, за 2017 рік за медичною допомогою зверталося 82 особи, амбулаторно проліковано 49, стаціонарно 34 особи, з них 33 дорослих, 1 дитина. З метою проведення медичних оглядів в т.ч. флюорографії звернулось 20 осіб. Всім була надана якісна медична та психологічна допомога.

Забезпечено надання медичної допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідним наказом по ЦРЛ затверджений графік проведення медичних оглядів осіб, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС. Стан проведення медичних оглядів на 01.01.2018 року слідуючий:

Управлінням праці та соціального захисту населення на 2017 рік на пільгове медичне обслуговування виділено: 35,200 тис.грн., в т.ч. на пільгові рецепти 20,200 тис.грн. та 15,0 тис.грн. на зубопротезування. На пільгові рецепти використано 20,200 тис. грн. (100%). На зубопотезування використано 14992,89 тис. грн., запротезовано 16 осіб. Санаторно-курортно оздоровлекно 12 ліквідаторів та 1 переселенець.

Станом на 01.01.2018 року рівень онкологічної захворюваності в районі становить 476,7 на 100 тис. населення проти 441,9 за 2016 рік, при середньообласному показникові 2017 року 426,6.

Показник захворюваності на туберкульоз органів дихання за 2017 рік склав 57,5, проти 32,4 за 2016 рік при середньорайонному обласному показникові 2017 рік 50,7.

Районними спеціалістами ЦРЛ здійснюється планово-консультативна робота з цією метою спеціалістами ЦРЛ проводиться виїзди у сільські медичні заклади з метою наданню консультативної допомоги. За 2017 року проведено 153 виїзди спеціалістів ЦРЛ.

Аналізуючи стан здоров’я населення району за 2017 рік слід відмітити, що по ряду показників досягнуто позитивних результатів:

- Не зареєстровано випадків материнської смертності.

- здійснювалося зміцнення матеріально-технічної бази закладу

- За 2017 року не зареєстровано випадків смертності дітей поза стаціонаром (до 1 року та від 1 до 2-х років) в сільській місцевості.

- Забезпечено проведення періодичних медичних оглядів працівників агропромислового комплексу та промислових підприємств. Згідно плану-графіку підлягало на 2017 рік проходженню періодичними медоглядами 538 осіб агропромислового комплексу, охоплено періодичними медоглядами 5538 осіб, що становить 100,0%, та 64 особи промислових підприємств, оглянуто 64 особи (100%).

- Забезпечено проведення профілактичних оглядів дітей та підлітків. Підлягало на проведення профілактичних оглядів 1468 дітей, оглянуто 1468 дітей (100%), підлітків підлягало 657, охоплено профілактичними оглядами 657 осіб (100,0%).

- Показник флюорографічного обстеження за 2017 рік становить 670,9 проти 663,8 за 2016 рік. При проведенні флюорографічних обстежень виявлено 804 патологій ОГК, з них 13 випадків туберкульозу, що становить 92,0% від всіх вперше виявлених хворих на туберкульоз. З метою раннього виявлення туберкульозу серед дитячого населення проводиться туберкулінодіагностика.

- Показник охоплення дитячого населення тубдіагностикою становить 971,5 проти 622,6 за 2016 рік.

- З метою доступності проходження флюорографічного обстеження населення сільської мережі функціонує апарат рентгенівський пересувний з цифровою обробкою зображення встановлений на автомобіль «ЗІЛ» 2006 року випуску. За 2017 рік на пересувному флюорографі обстежено 7876 осіб, виявлено патологій - 586 випадків.

Проте незважаючи на позитивні показники є ряд проблем над якими необхідно працювати:

- фінансування медичної галузі: незабезпеченість по заробітні платі та нарахуванні на неї в 2018 році складає 5168,9 тис. грн. та по «Оплата теплопостачання» недостатність коштів в сумі 310,0 тис. грн.

 - недоукомплектованість фізичними особами посад лікарів ЦРЛ 9,0 посади (1,0 ортопед-травматолог, 2,0 лікар-хірург, 1,0 лікар-уролог, 1,0 лікар –ЛОР, 2,0 лікар-анестезіолог, 1,0 лікар акушер-гінеколог, 1,0 лікар-інфекціоніст) та медичних сестер (по причині виїзду за кордон та зміни до Закону України про вищу освіту).

- не вирішується питання створення пункту невідкладної допомоги в районі по причині недостатнього фінансування медичної галузі;

- при наявності фінансового ресурсу вжити заходів щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення Недригайлівської центральної районної лікарні, а саме придбання апарату ШВЛ, 2-х апаратів ЕКГ, 2 сухожарові шафи, 1 монітор пацієнта, кардіомонітор, дефібриляторів);

- Не забезпечений належний показник онкопрофоглядів жінок, який склав в 2017 році лише 71,2% проти 72,1%, при середньообласному показникові за 2017 рік 78,6%.

- Рівень первинного виходу на інвалідність дорослого населення по району склав 39,4 на 10 тис.населення при обласному показникові за 2017 рік 37,6, район зайняв 16 місце серед районів області. За 2016 рік цей показник становив 35,9 (10 місце).

- Рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку по району склав 52,9 на 10 тис.населення при обласному показникові за 2017 рік 45,1, район зайняв 16 місце серед районів області. За 2016 рік цей показник становив 51,4 (14 місце).

- Рівень первинного виходу на інвалідність дитячого населення по району склав 19,4 на 10 тис.населення. За 2016 рік цей показник становив 20,8.

- Питома вага встановлення тяжких груп інвалідності дорослого населення за 2017 рік по району складає 48,8%, при обласному показникові за 2017 рік 50,2%, за 2016 рік цей показник становив 42,0%.

 - Питома вага встановлення тяжких груп інвалідності дорослого населення працездатного віку за 2017 рік по району складає 48,8%, при обласному показникові за 2017 рік 50,2%, за 2016 рік цей показник становив 43,8%.

 - По причині недостатнього фінансування не забезпечена закупівля імунобіологічних препаратів за кошти місцевих бюджетів для екстренної профілактики на достатньому рівні.