Районна газета

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НЕДРИГАЙЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2015-2016 РОКИ

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Недригайлівському районі на 2015-2016 роки затверджена рішенням 48 сесії 6 скликання Недригайлівської районної ради від 05 березня 2015 року.

Дана Програма спрямована на створення сприятливих соціальних, правових, організаційних та економічних умов для подальшого розвитку малого підприємництва в районі та являє собою комплекс заходів з відповідними термінами реалізації.

Слід відзначити, що враховуючи обмежені бюджетні ресурси для фінансування Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Недригайлівському районі на 2015-2016 роки, Програма зосереджена на надання інформаційної, методичної та правової підтримки по створенню та розвитку малого бізнесу в районі.

Протягом 10 місяців 2015 року    проводилася відповідна робота, направлена на  виконання ряду заходів, які передбачені розділами  вищеназваної Програми.

На виконання заходу по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльностів районі сільськими та селищними радами проводилося розроблення проектів регуляторних актів у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Щороку до 15 грудня  сільськими, селищними радами затверджуються та розміщуються  в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Недригайлівської районної державної адміністрації в рубриці «Регуляторна діяльність» плани регуляторних актів на наступний рік.   В 2015 році проводилося  відстеження регуляторних актів. Після проведеного відстеження переглянуто 53 регуляторних актів, в результаті  до 17 актів внесені зміни, 36 регуляторних актів скасовано. Всі звіти по  відстеженню результативності регуляторних актів оприлюднені.  Регуляторними органами-сільськими, селищним радами нові регуляторні акти не приймалися, а Недригайлівською районною державною адміністрацією прийнято 2 нових регуляторних акти. Станом на 01.10.2015 в районі діяло 59 регуляторних актів.

Розробниками регуляторних актів вживаються заходи по дотриманню вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо обов’язковості погодження нормативно-правових документів на відповідність принципам державної регуляторної політики з уповноваженим органом - Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

         У 2015 році при розробленні проектів розпоряджень голови з питань діяльності центру надання адміністративних послуг було направлено на погодження до Держкомпідприємництва 2 проекти розпоряджень голови Недригайлівської районної державної адміністрації «Про затвердження положення та регламенту центру надання адміністративних послуг при Недригайлівській районній державній адміністрації»,  та «Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Недригайлівській районній державній адміністрації». Органами місцевого самоврядування району проекти регуляторних не направлялися до уповноваженого органу на погодження в зв’язку з тим, що на прийняті у 2015 році рішення про затвердження місцевих податків і зборів не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом звітного періоду діяльність райдержадміністрації була направлена на забезпечення зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, досягнення стійкої тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва, визначення пріоритетів щодо виконання державних орієнтирів розвитку малого підприємництва. За звітний  період по центру надання адміністративних послуг Недригайлівської районної державної адміністрації надано 7623 адміністративних послуги.

На виконання даної Програми та відповідно до плану роботи відділу економічного розвитку і торгівлі Недригайлівської районної державної адміністрації за 10 місяців 2015 року проведено  2 наради з підприємцями району та 3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Розпорядженням голови Недригайлівської районної державної адміністрації  від 25.08.2015 року № 287-ОД  затверджено оновлений склад координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Недригайлівській районній державній адміністрації.

На виконання заходу фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки на 2015-2016 роки в рамках Програми  з бюджетів сільських, селищних рад передбачено фінансування малих підприємств, які забезпечують життєдіяльність району, в розмірі по 200,0 тис. гривень щороку. Виконуючи даний захід, Недригайлівською селищною радою поповнено статутний фонд комунального підприємства «Недригайлівводосервіс» в 2015 році на загальну суму 220 тис. гривень.

Для суб’єктів господарювання району  Програмою  передбачається  щороку виділення коштів з районного бюджету в сумі по 10 тис. гривень на фінансову та організаційну підтримку суб’єктів підприємництва для участі у виставкових заходах. Проте, передбачені в районному бюджеті кошти на дані цілі у 2015 році, як і в попередні роки, не використовувалися у зв’язку з відсутністю такої проблеми. Всі заходи районного та обласного масштабу, для участі в яких були задіяні суб’єкти підприємництва, проводилися за їх власні кошти.

Програмою передбачено здійснювати організацію професійного навчання осіб, які перебувають на обліку в Недригайлівському районному центрі зайнятості за професіями та спеціальностями, які необхідні для розвитку власної справи та виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. На проведення вказаних заходів у 2015 році коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття використано в сумі 19,8 тис. гривень, в поточному році   таке навчання організовано  для 149 осіб. На розвиток власної справи виплачено допомоги по безробіттю 4 громадянам на загальну суму 49,2 тис. гривень.

Стосовно заходу щодо сприяння та поширення підприємництва в сфері виробництва та надання послуг, то слід зазначити, що в поточному  році відкрито 4 заклади з надання побутових послуг населенню району, а також відновлено роботу підприємства виробничої сфери ТОВ «Технологія Л.Р.М.», яке працює на базі колишнього промислового підприємства ВАТ «Коровинський коноплезавод» .

Суб’єктам підприємницької діяльності на загальних умовах надається право участі у тендерах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Так, аналізуючи звіт про проведені закупівлі за 9 місяців 2015 року по 11 розпорядниках бюджетних коштів, які здійснювали закупівлю товарів, робіт і послуг,  95 відсотків закупівель проведено у суб’єктів малого та середнього підприємництва.  Вже декілька років поспіль основними постачальниками продуктів харчування у бюджетні заклади району залишаються фізичні особи підприємці -  місцеві товаровиробники Придуха,  Постіл, Кононенко тощо; промислових товарів – ФОПи Федина, Качинський, Хорошко, Волков, Сасса.   

Виконуючи завдання щодо ресурсного та інформаційного забезпечення малого і середнього бізнесу, значна увага в районі приділяється оновленню переліку вільних об’єктів торгівлі, водних ресурсів та земельних ділянок, який щоквартально доводиться до відома суб’єктів господарювання через сайт Недригайлівської райдержадміністрації. На сайті Недригайлівської районної державної адміністрації в рубриці «Інвестиційна діяльність» розміщена інвестиційна карта району, де містяться фотозображення вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів, станом на 01 жовтня 2015 року таких ділянок налічується три.

 Протягом 10 місяців  2015 року в районі відкрито 15 підприємств  роздрібної  торгівлі загальною торговельною площею 966 кв метрів, в тому числі 1 магазин з продажу непродовольчих товарів – в сільській місцевості.

В районі діє громадська організація «Туристичний кластер Посулля», її голова - Прокопченко Ольга Григорівна.

Щороку  проводяться  урочисті заходи з нагоди  відзначення в районі Дня підприємця. Підприємцями району взято участь у обласному конкурсі «Кращий підприємець – 2015 року», в якому Постіл Петро Іванович визнаний  кращим в номінації «Кращий підприємець-благодійник».

Постійно проводяться виставки-ярмарки за участю представників малого бізнесу. В 2015 році проведено 86 ярмаркових заходів,  на яких   місцеві товаровиробники–суб’єкти підприємництва реалізовували тваринницьку та рослинницьку продукції та інші  продукти харчування за цінами на 3,5-3,8 % нижче ринкових.

 Крім того, суб’єкти господарювання району, як і в попередні роки,  приймали участь у обласних ярмаркових заходах, це: «100 кращих товарів Сумщини» (лауреатом даного конкурсу в поточному році визнано наше підприємство ТОВ «Агробізнес ТСК»), ярмаркові заходи в м. Лебедин та в м. Конотоп, тощо.

В районі проводиться робота щодо участі суб’єктів підприємництва в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива», відповідна інформація оприлюднюється через сайт Недригайлівської райдержадміністрації та доводиться до їх відома на нарадах з підприємцями та координаційних радах з питань розвитку підприємництва. Однак ініціатива від підприємців щодо участі в подібних заходах надто низька.

Щодо формування інфраструктури підтримки підприємництва, то в районі вона не надто розвинена, однак на території району працює три філії страхових  компаній («Оранта», «Провідна», «Княжа»), Ощадний банк та дві філії комерційних банків,  розвивається  туристичний кластер «Посулля».  Проводиться робота по створенню кластеру в галузі овочівництва  на базі підприємства ТОВ «Агробізнес ТСК».  В даному підприємстві побудовано 6 картоплесховищ для напільного зберігання картоплі і овочів; цех по помивці, шліфуванню та пакуванню овочевої продукції; сучасне овочесховище на 10 тис. тонн з холодильними камерами. Однак на сьогодні  у підприємства відсутні ресурси на закупівлю сучасного обладнання, потрібно залучати інвестиційні кошти.

Станом на 01 жовтня 2015 року в районі зареєстровано 564 суб’єкти малого підприємництва, в тому числі 63 малих підприємства, з яких працює 36 та здійснюють свою діяльність 501 фізична особа-підприємець.

Надходження до бюджетів усіх рівнів від фізичних осіб – підприємців  за 10 місяців 2015 року  становлять 2045,8 тис. гривень, що складає 6.1% до загальних надходжень до бюджету району та на 24,8% більше рівня 2014 року.

Інформація щодо стану розвитку малого та середнього підприємництва в районі оновлюється в рубриці «Розвиток підприємництва»  на офіційному веб-сайті Недригайлівської райдержадміністрації.

 

Начальниквідділу економічного
розвитку і торгівлі
Недригайлівської районної
державної адміністрації                                                                                                 Н.М. Веретільник