Районна газета

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У НЕДРИГАЙЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗА 10 МІСЯЦІВ 2014 РОКУ

Станом на 1 листопада 2014 року в районі зареєстровано 565 суб’єктів малого підприємництва, в тому числі 63 малих підприємства та 502 фізичні особи підприємці.

В районі працює 36 малих підприємств або 58% зареєстрованих в районі. В основному підприємства спеціалізуються у сфері:
- т
оргівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 23,9%;
- о
перацій з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 20,5%;
- п
ромисловості – 17,4%;
- с
ільського господарства, мисливства, лісового господарства – 14,5%.

З початку поточного року в районі зареєстровано 2 нових підприємства - юридичних осіб.

За підсумками 2013 року в нашому районі в середньому на 10000 осіб наявного населення припадає 229 суб‘єктів  господарювання: 20 – малі підприємства, 209 – фізичні особи підприємці.

Значна роль у сфері малого бізнесу відведена фізичним особам як суб’єктам господарювання. У сфері малого підприємництва функціонує 496 суб’єктів підприємницької  діяльності фізичних осіб або 99% зареєстрованих в районі.

Велика частка підприємців займаються торговельною діяльністю – понад 130 осіб. На Недригайлівщині здійснюють роздрібну торгівлю 186 магазинів, з них - 184 приватної форми власності, а саме: з продажу продовольчих товарів – 76, непродовольчих товарів – 65, решта – змішані товари. Крім того, приватними підприємцями забезпечується побутове обслуговування населення Недригайлівського району. На сьогодні налічується 52 заклади побуту приватної форми власності та 15 закладів ресторанного господарства, з яких лише 1 кафетерій належить Сумській облспоживспілці, решта 14 – фізичним особам підприємцям. За 2013 рік в районі відкрилося 13 підприємств роздрібної торгівлі та 4 підприємства побутового обслуговування. В поточному році вже відкрито 1 заклад ресторанного господарства, 10 закладів торгівлі та 1 магазин в сільській місцевості відновив свою діяльність. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за І півріччя  2014 року склав 19904,2 тис. гривень і в  розрахунку на 1 особу цей показник склав 791,6 грн., що на 8% більше рівня 2013 року.

Надходження до бюджетів всіх рівнів від малого бізнесу за 2013 рік склали 1723,6 тис. гривень, що склало 6,3% до загальних надходжень до бюджету району та на 3,7% більше рівня 2012 року, станом на 1 листопада 2014 року ця сума склала 1666,8 тис. гривень або 7 відсотків. 

Враховуючи те, що робочі місця створюються в основному в сфері малого бізнесу, районною службою зайнятості вживаються заходи по залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності. За січень – жовтень 2014 року пройшли підготовку на курсах цільового призначення «Підприємець-початківець» 9 осіб, з яких 9 - отримали одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи.