Районна газета

Загальні відомості про Недригайлівську центральну районну лікарню


 

ОНОВЛЕНО 18.10.2019

Поштова адреса: 42100 Сумська область, смт Недригайлів, вул. Шкільна, 12, тел. 5-21-31

Головний лікар - Пономаренко Ігор Васильович.

Робочий телефон: 5-21-31.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Відповідно до завдань лікарня забезпечує:

  1. Своєчасну обґрунтовану госпіталізацію хворих у лікарню відповідного (реабілітаційного) лікування.
  2. Відповідну санітарну обробку хворих та застосовує інші протиепідемічні заходи з метою попередження внутрішньолікарняних інфекцій.
  3. Своєчасну організацію та проведення відновного (реабілітаційного) лікування хворих за індивідуальними програмами згідно з діючими стандартами діагностично-лікувального процесу у відділеннях відновного лікування, протоколів відновного лікування, з використанням усіх сучасних засобів і методів відновного лікування.
  4. Динамічне спостереження за станом здоров`я хворих з метою своєчасної діагностики ускладнень чи загострень хронічних захворювань та невідкладних станів.
  5. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані та високоспеціалізовані лікувально-профілактичні заклади вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.
  6. При неможливості повного відновлення, у відділенні, застосовуються реабілітаційні методи для пристосування хворих до самообслуговування відповідно до нових умов життя, що виникли внаслідок хвороби або травми.
  7. Консультативну допомогу хворим із залученням лікарів-консультантів інших спеціалізованих закладів охорони здоров’я.
  8. Запровадження в практику нових сучасних методів і засобів відновного (реабілітаційного) лікування, яка базується на досягненнях сучасної медичної науки і практики, принципах доказової медицини тощо.
  9. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності працюючого населення в установленому порядку;
  10. Наступність та взаємозв`язок у роботі з іншими закладами охорони здоров’я, що направляють хворих на відновне (реабілітаційне) лікування, а також закладами медико-соціального забезпечення, фондами, громадськими та іншими організаціями.
  11. Проведення клінічних розборів випадків не обгрунтованого направлення на відновне лікування, порушень у веденні хворого на етапах лікування, неефективності проведених відновних заходів тощо.
  12. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу Лікарні в установленому порядку.
  13. Своєчасне забезпечення органів виконавчої влади та територіальних органів охорони здоров’я інформацією про надзвичайні ситуації та випадки, згідно чинного законодавства та інструктивно-директивних документів.
  14. Забезпечення співпраці з медичними і немедичними закладами, установами та громадськими організаціями для виконання функцій, покладених на Лікарню в т.ч. у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
  15. Надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я території обслуговування з питань забезпечення відновної (реабілітаційної) медичної допомоги на вторинному рівні.

Недригайлівська центральна районна лікарня має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, урологія, неврологія, онкологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, ортопедія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, хірургія, анестезіологія, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), ортопедична стоматологія, медична статистика, стоматологія, сестринська справа операційна.

 


 

Графік

проведення особистогоприйому

громадян керівництвом

Недригайлівської ЦРЛ в суботні дні

 

п/р

Посада

П.І.Б.

День тижня

Час прийому

1.

Головний лікар ЦРЛ

Пономаренко

Ігор

Васильович

Четверта субота

10.00-12.00

2.

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення

Білоус

Людмила Олексіївна

Друга субота

10.00-12.00

3.

Заступник головного лікаря з медичної частини

Щітка

Ніна

Вікторівна

Перша субота

10.00-12.00


 

                                                                                        «Затверджую»

                                                                                        Головний лікар

                                                                                        Недригайлівської ЦРЛ

                                                                                         ____________І.В. Пономаренко

                                                                                         «___»______________2018

 

Графік

проведення особистого прийому громадян

керівництвом та районними спеціалістами ЦРЛ на 2019 рік

п/р

Посада

П.І.Б.

День тижня

Час прийому

1.

Головний лікар ЦРЛ

Пономаренко

Ігор

Васильович

Вівторок

14.00-18.00

2.

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення

Білоус

Людмила

Олексіївна

Понеділок

14.00-18.00

3.

Заступник головного лікаря з медичної частини

Щітка

Ніна

Вікторівна

Четвер

14.00-18.00

4.

Економіст

 

Понеділок

14.00-17.00

5.

Інспектор відділу кадрів

Гордієнко

Світлана Володимирівна

Середа

14.00-17.00

6.

Завідувач хірургічним відділенням

Козлов Василь Григорович

Понеділок, четвер

14.00-17.00

7.

Завідувач
терапевтичним відділенням

Щегельський Микола Павлович

Вівторок, пятниця

14.00-17.00

8.

Завідувач стоматологічним відділенням

Токмань Олена Володимирівна

Середа, пятниця

14.00-17.00

9.

Завідувач
педіатричним
відділенням

Нишкур Валентина Володимирівна

Понеділок,

четверг

14.00-17.00

 

 


Медичні працівники району обслуговують близько 23980 людей. В структурі населення міське становить – 35,3 %, сільське – 64,7 %.

У 2018 році проведена оптимізація ліжкового фонду району шляхом скорочення загальної кількості ліжок та наближенням показника забезпеченості ліжками до нормативного. Всього в районі функціонують 100 ліжок, показник забезпеченості на 10 тисяч населення 41,7.

На базі центральної районної лікарні функціонують слідуючі спеціалізовані відділення:
терапевтичне, хірургічне , інфекційне, дитяче, неврологічне.

Поліклінічне відділення ЦРЛ розраховане на 155 відвідувань в зміну, фактична потужність 630 відвідувань в зміну.

Демографічні показники:      

 В загальній  кількості  населення   особи  працездатного  віку становлять 55,6 % ,  пенсійного  віку  32,7 % , дітей  до 18 років  включно  -  14,0 %.

        За 2018  рік в районі народилось  79 дітей, проти 101 дітей за  2017 рік.

        Показник народжуваності за 2018 рік склав 3,3, проти 4,1 за  2017 рік.

        Показник смертності населення за 2018 рік склав 20,0 на 1 тис.населення, проти 19,2 за 2017 рік. Природній приріст за  2018 рік склав мінус 16,7 , проти мінус 15,3 за  2017 рік.

Кадрове забезпечення:

Показник забезпеченості лікарями (фізичними особами) по району станом на 01.01.2019 року складає 24,6 на 10 тис. населення, за 2017 рік цей показник становив 24,7. В ЦРЛ станом на 01.01.2019 року працює 42 лікаря. ЦРЛ не укомплектована такими лікарями спеціалістами: 2 лікаря хірурга, акушер-гінеколог, лікар уролог, лікар кардіолог, ЛОР. Адміністрацією ЦРЛ проводиться відповідна робота по поліпшенню кадрової ситуації ЦРЛ. Заявка на потребу в медичних кадрах направляється в управління охорони здоров’я щоквартально.

В 2018 році до роботи приступили молоді спеціалісти: ортопед-травматолог, 2 лікарі-стоматологи та довгоочікуваний молодий фахівець - лікар анестезіолог.

       Мають кваліфікаційну категорію 28 лікарів, в тому числі:

               вищу - 11 ,           першу – 12,                другу – 5

       Показник атестованих лікарів від числа працюючих складає – 66,6%, від підлягаючих - 100,0 %.

        Показник забезпеченості району середніми медичними працівниками становить 76,3%, за 2017 рік цей показник становив 79,7. Середніх медичних працівників в ЦРЛ працює 116 осіб. З них 72 спеціалісти середнього медичного персоналу мають кваліфікаційну категорію, в тому числі: мають вищу категорію - 34, першу категорію – 24, другу категорію – 14. Показник атестованих від числа працюючих складає 62,0%, від підлягаючих 100 %.

        Кількість молодих спеціалістів:

              - лікарі - 4 особи.

              - середній медичний персонал – 7 осіб.

Надання медичної допомоги учасникам АТО

          В районі забезпечена робота по наданню медичної допомоги учасникам антитерористичної операції. На виконання розпорядження голови Недригайлівської РДА від 04.11.2015 року №422-ОД «Про організацію системи координації і контролю. надання допомоги учасникам АТО в Недригайлівському районі» видані відповідні накази по ЦРЛ: №349-ОД від 03.12.2015 та №87-ОД від 21.01.2016 року, та наказу від 01.03.2016 № 133-ОД «Про покази та протипокази до санаторно-курортного лікування» згідно яких призначені відповідальні особи за забезпечення координації і контролю надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.

         Станом на 01.01.2019 року в ЦРЛ знаходиться на обліку 149 учасників АТО. За 2018 рік всього за медичною допомогою ЦРЛ зверталися 51 учасників АТО. Амбулаторно учасникам АТО виписано 35 пільгових рецептів на суму 3917,1 грн. Проліковано в 2018 році 16 учасників АТО стаціонарно. На обліку знаходиться 7 учасників АТО, які мають поранення, отримані внаслідок виконання військового обов’язку, з них 7 чоловік отримали групи інвалідності (3 група інвалідності). На санаторно-курортне лікування надана довідка ф.70 8 учасникам. Пролікувалося в госпіталі інвалідів 22 учасників АТО. На даний період в Недригайлівському районі на обліку перебуває 2 сім’ї загиблих учасників АТО, амбулаторно зверталася за допомогою 1 сім’я (2 чоловіки). Зубопротезуванню підлягало 6 учасників АТО, запротезовано 5 учасників (83,3%).