Районна газета

Загальні відомості про Недригайлівську центральну районну лікарню


 

ОНОВЛЕНО 10.10.2018

Поштова адреса: 42100 Сумська область, смт Недригайлів, вул. Шкільна, 12, тел. 5-21-31

Головний лікар - Пономаренко Ігор Васильович.

Робочий телефон: 5-21-31.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Відповідно до завдань лікарня забезпечує:

  1. Своєчасну обґрунтовану госпіталізацію хворих у лікарню відповідного (реабілітаційного) лікування.
  2. Відповідну санітарну обробку хворих та застосовує інші протиепідемічні заходи з метою попередження внутрішньолікарняних інфекцій.
  3. Своєчасну організацію та проведення відновного (реабілітаційного) лікування хворих за індивідуальними програмами згідно з діючими стандартами діагностично-лікувального процесу у відділеннях відновного лікування, протоколів відновного лікування, з використанням усіх сучасних засобів і методів відновного лікування.
  4. Динамічне спостереження за станом здоров`я хворих з метою своєчасної діагностики ускладнень чи загострень хронічних захворювань та невідкладних станів.
  5. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані та високоспеціалізовані лікувально-профілактичні заклади вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги.
  6. При неможливості повного відновлення, у відділенні, застосовуються реабілітаційні методи для пристосування хворих до самообслуговування відповідно до нових умов життя, що виникли внаслідок хвороби або травми.
  7. Консультативну допомогу хворим із залученням лікарів-консультантів інших спеціалізованих закладів охорони здоров’я.
  8. Запровадження в практику нових сучасних методів і засобів відновного (реабілітаційного) лікування, яка базується на досягненнях сучасної медичної науки і практики, принципах доказової медицини тощо.
  9. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності працюючого населення в установленому порядку;
  10. Наступність та взаємозв`язок у роботі з іншими закладами охорони здоров’я, що направляють хворих на відновне (реабілітаційне) лікування, а також закладами медико-соціального забезпечення, фондами, громадськими та іншими організаціями.
  11. Проведення клінічних розборів випадків не обгрунтованого направлення на відновне лікування, порушень у веденні хворого на етапах лікування, неефективності проведених відновних заходів тощо.
  12. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу Лікарні в установленому порядку.
  13. Своєчасне забезпечення органів виконавчої влади та територіальних органів охорони здоров’я інформацією про надзвичайні ситуації та випадки, згідно чинного законодавства та інструктивно-директивних документів.
  14. Забезпечення співпраці з медичними і немедичними закладами, установами та громадськими організаціями для виконання функцій, покладених на Лікарню в т.ч. у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
  15. Надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я території обслуговування з питань забезпечення відновної (реабілітаційної) медичної допомоги на вторинному рівні.

Недригайлівська центральна районна лікарня має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, урологія, неврологія, онкологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, психіатрія, рентгенологія, ортопедія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фтизіатрія, хірургія, анестезіологія, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська справа, сестринська справа, лабораторна справа (клініка), ортопедична стоматологія, медична статистика, стоматологія, сестринська справа операційна.

 


 

Графік

проведення особистогоприйому

громадян керівництвом

Недригайлівської ЦРЛ в суботні дні

 

п/р

Посада

П.І.Б.

День тижня

Час прийому

1.

Головний лікар ЦРЛ

Пономаренко

Ігор

Васильович

Четверта субота

10.00-12.00

2.

В.о заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення

Білоус

Людмила Олексіївна

Друга субота

10.00-12.00

3.

Заступник головного лікаря з медичної частини

Щітка

Ніна

Вікторівна

Перша субота

10.00-12.00


 

                                                                                        «Затверджую»

                                                                                        Головний лікар

                                                                                        Недригайлівської ЦРЛ

                                                                                         ____________І.В. Пономаренко

                                                                                         «___»______________2017

 

Графік

проведення особистого прийому громадян

керівництвом та районними спеціалістами ЦРЛ на 2018 рік

п/р

Посада

П.І.Б.

День тижня

Час прийому

1.

Головний лікар ЦРЛ

Пономаренко

Ігор

Васильович

Вівторок

14.00-18.00

2.

В.о заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення

Білоус

Людмила

Олексіївна

Понеділок

14.00-18.00

3.

Заступник головного лікаря з медичної частини

Щітка

Ніна

Вікторівна

Четвер

14.00-18.00

4.

Економіст

Гордієнко Світлана Олександрівна

Понеділок

14.00-17.00

5.

Інспектор відділу кадрів

Гордієнко

Світлана Володимирівна

Середа

14.00-17.00

6.

Завідувач хірургічним відділенням

Козлов Василь Григорович

Понеділок, четвер

14.00-17.00

7.

Завідувач
терапевтичним відділенням

Щегельський Микола Павлович

Вівторок, пятниця

14.00-17.00

8.

Завідувач стоматологічним відділенням

Токмань Олена Володимирівна

Середа, пятниця

14.00-17.00

9.

Районний лікар-педіатр

Нишкур Валентина Володимирівна

Понеділок,

четверг

14.00-17.00

 

 


Діяльність Недригайлівської ЦРЛ спрямована на реалізацію завдань державної політики з питання покращення діяльності та стратегічного розвитку медичної галузі з урахуванням децентралізації, впровадження змін щодо фінансово-економічної діяльності та медичного обслуговування населення, оптимізації ліжкового фонду, забезпечення населення доступною кваліфікованою медичною допомогою згідно зі стандартами якості.

Медичні працівники району обслуговують близько 24334 людей. В структурі населення міське становить – 34,8 %, сільське – 65,2 %.

З 01.01.2013 року в Недригайлівському районі діє новостворена юридична особа комунальний заклад центр первинної медико-санітарної допомоги, куди відійшли сільські заклади охорони здоров’я .

З 01.07.2015 року проведена оптимізація ліжкового фонду району шляхом скорочення загальної кількості ліжок та наближенням показника забезпеченості ліжками до нормативного.

Недригайлівською ЦРЛ надається як стаціонарна так і амбулаторно-поліклінічна допомога населенню району.

Ліжковий фонд ЦРЛ станом на 01.01.2018 року становить 130 ліжок, показник забезпеченості на 10 тисяч населення 53,4.

На базі центральної районної лікарні функціонують слідуючі спеціалізовані відділення:
терапевтичне, хірургічне, інфекційне, дитяче, акушерсько-гінекологічне, неврологічне.

Поліклінічне відділення ЦРЛ розраховане на 155 відвідувань в зміну, фактична потужність 404 відвідувань в зміну.

Демографічні показники:

В загальній кількості населення особи працездатного віку становлять 55,1%, пенсійного віку 32,3%, дітей до 18 років включно - 14,3 %.

За 2017 рік в районі народилось 101 дітина.

Показник народжуваності за 2017 рік склав 4,1 проти 4,8 за 2016 рік.

Показник смертності населення за 2017 рік склав 19,4 на 1 тис.населення проти 20,6 за 2016 рік.

Природній приріст за 2017 рік склав мінус 18,2, проти мінус 15,8 за 2016 рік.

 

                       Кадрове забезпечення:

Показник забезпеченості лікарями (фізичними особами) по району складає 24,6 на 10 тис. населення, за 2016 рік цей показник становив 23,9. В ЦРЛ станом на 01.01.2018 року працює 44 лікар, з них 3 лікарі-інтерни, забезпеченість лікарями від потреби становить 63,9%. Вакантні посади лікарів ЦРЛ: лікар хірург, отоларинголог, лікар анестезіолог, лікар уролог, лікар акушер-гінеколог, лікар ортопед-травматолог (із забезпеченням житлом в гуртожитку на базі ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ»). Адміністрацією ЦРЛ проводиться відповідна робота по поліпшенню кадрової ситуації ЦРЛ. Заявка на потребу в медичних кадрах направляється в управління охорони здоров’я щоквартально.

      Мають кваліфікаційну категорію 27 лікарів, в тому числі:

               вищу - 11 ,           першу – 11,                другу – 5

       Показник атестованих лікарів від числа працюючих складає - 65,8%, від підлягаючих - 100,0%.

        Показник забезпеченості району середніми медичними працівниками становить 80,1%, за 2016 рік цей показник становив 77,4. Середніх медичних працівників в ЦРЛ працює 126 осіб. З них 78 спеціалісти середнього медичного персоналу мають кваліфікаційну категорію, в тому числі: мають вищу категорію - 40, першу категорію – 19, другу категорію – 19. Показник атестованих від числа працюючих складає 61,9%,від підлягаючих 100 %.

        Кількість молодих спеціалістів:

              - лікарі - 3 особи (лікарі-інтерни)

              - середній медичний персонал – 7 осіб.

 

                    Надання медичної допомоги учасникам АТО.

В Недригайлівській ЦРЛ виданий наказ від 03.12.2015 року №349-ОД, яким призначено відповідальних осіб за забезпечення координації і контролю надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Розроблений план заходів щодо медичного забезпечення адаптації, психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей, у виконанні яких задіяні всі лікарі ЦРЛ. Станом на 01.01.2018 року на диспансерному обліку в ЦРЛ знаходиться 139 учасників АТО. За 2017 рік за медичною допомогою в ЦРЛ звернулися 37 учасників АТО. Амбулоторно учасникам АТО виписано 48 пільгових рецептів на суму 4010,50 грн. За 2017 рік пролікованог 43 учасника АТО на загальну суму 46917,61 грн. (на медикаменти). На обліку знаходиться 4 учасника АТО, які мають поранення, отримані внаслідок виконання військового обов'язку, з них 3 чоловіка отримали ІІІ групу інвалідності.

У 2017 році з метою покращення матеріально-технічної бази закладу було придбано:

-          апарат ультразвуковий діагностичний SonoAceR7, Стандартний на суму 1194,0 тис.грн.;

-          сучасну стоматологічну установку Biomed на суму 99,599 тис.грн.;

-          небулайзер ультразвуковий 402 А на суму 2,537 тис.грн.;

-          електровідсмоктувач 7А – 23Д на суму 4,957 тис.грн.;

-          електрокардіограф ВЕ 300А на суму 27,0 тис.грн.;

-          пульсоксиметр 1,0 тис.грн.;

-          інгалятор компресійний 4 шт. на суму 4,442 тис.грн.;

-          медичний інструментарій для ЛОР кабінету на суму 1,177 тис.грн.;

-          проведений ремонт зубопротезного кабінету ЦРЛ на суму 15,0 тис.грн.