Районна газета

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ПЕРІОД ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ УРОЖАЮ 2020 РОКУ

До відома керівників сільсько-господарських підприємств усіх форм власності району

Відповідно до статей 34, 35 Закону України «Про охорону праці», підпункту 8 пункту "б" частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4,5 Закону України «Про пожежну безпеку», статей 6,7 Закону України  «Про дорожній рух» з метою попередження травм, пожеж, дорожньо-транспортних пригод в агропромисловому виробництві Сумської області в період заготівлі кормів доводимо до відома та використання в роботі рекомендації щодо проведенняорганізаційно-технічних заходів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на період заготівлі кормів врожаю 2020 року:

1. До робіт допускати справну сільськогосподарську техніку, обладнання, електроустановки, вантажопідіймальні механізми та вантажозахоплювальні пристрої, з обов’язковою наявністю захисних огороджень на обертових частинах, дублюючих, блокувальних пристроїв, електростартерного запуску двигунів самохідних машин з кабіни, двосторонньої сигналізації на агрегатах машин, що пройшли відповідний технічний огляд.

2. Визначити в установленому порядку відповідальних осіб за безпечний протипожежний стан підприємств, виробничих дільниць, об’єктів підвищеної небезпеки. Провести інструктажі, навчання і перевірку знань усім працівникам, відповідно до своїх професій, особливо на роботах з підвищеною небезпекою.

3. Забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно з типовими Нормами затвердженими наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62.

4. Обстежити поля, місця зберігання кормів, стоянки сільськогосподарської техніки, проїзні внутрігосподарські дороги, стан ліній електропередач. При невідповідності утримання ліній електропередач повідомити постачальника для вжиття заходів. Скласти безпечні маршрути руху техніки.

5. Створити належні умови безпечної праці працівникам. Забезпечити їх аптечками першої допомоги. Вжити заходів безпеки при застосуванні засобів захисту рослин, особливо поблизу місць заготівлі, зберігання грубих кормів.

6. Забезпечити блискавкозахистом, первинними сертифікованими засобами пожежогасіння будівель, споруд, сільськогосподарську техніку, місця зберігання грубих кормів. Обладнати та утримувати місця забору води для пожежної техніки.

7. Зберегти існуючі, при необхідності створити нові підрозділи сільських пожежних команд, укріпити їх матеріально-технічну базу. Організувати патрулювання ділянок лісових масивів, сільгоспугідь та торф’яників.

8. Забезпечити проведення безпосередньо на виробничих дільницях навчання з пожежно-технічного мінімуму, інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. До роботи допускати лише тих працівників, які пройшли інструктажі та медичний огляд і мають відповідний дозвіл.

9. При груповій роботі людей у польових умовах визначити і обладнати місця відпочинку та приймання їжі працівниками, звернувши особливу увагу на забезпечення їх питною водою, санітарно-побутовими засобами.

10. Довести до відома працюючих та населення інформацію щодо заборони і відповідальність за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

11. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху серед населення, шляхом розміщення в містах масового відвідування наглядної інформації. Систематично висвітлювати питання забезпечення життєдіяльності людей у засобах масової інформації.

12. При направленні водіїв транспортних засобів у рейс обов’язково проводити інструктаж з безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, звернувши увагу на маршрут руху, пункти відпочинку, заправки паливо- мастильними матеріалами, аварійну зупинку, стоянку транспорту.

13. Передбачити безпечну організацію робіт при перевезенні небезпеч-них, великогабаритних вантажів, сільгоспмашин, а також погодження їх руху з відповідними державними органами.

14. Провести вимірювання опору розтікання електроструму на заземлювачах, заземлення магістралей і устаткування, опору ізоляції та петлі фаза-нуль на обладнанні, яке використовується для доробки кормів, а також у літніх таборах утримання тварин.

15. Узяти під особистий контроль виконання організаційно-технічних заходів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на період заготівлі кормів урожаю 2020 року.