Районна газета

ЗАПРОШУЄМО НА СТАЖУВАННЯ ДО НІМЕЧЧИНИ

РОЗМІЩЕНО 09.02.2016

В рамках двостороннього співробітництва між урядом України та урядом Федеративної Республіки Німеччина Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Федеральне міністерство економіки і енергетики реалізують Програму для підприємств з експортно-імпортним потенціалом і менеджерів «Fit for partnership with Germany (Готові до співпраці з Німеччиною)». Генеральним менеджером цієї Програми є німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ GmbH.

Програма передбачає набуття менеджерами міжнародних управлінських навичок та дає змогу встановити прямі контакти з німецькими компаніями. Окрім того, учасники зможуть безпосередньо ознайомитися з німецьким обладнанням і технологіями.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України разом з GIZ планують проведення конкурсного відбору претендентів на стажування у Німеччині, який буде проводитися у м. Суми у період 9-11 березня 2016 року на базі Сумської обласної державної адміністрації.

 

Fit for partnership with Germany Партнерство з Німеччиною http://ukraine.managerprogranim.de

Дана програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом стажувань в Німеччині сприяє виходу українських підприємств на міжнародні ринки, пошуку шляхів реструктуризації підприємств, підвищенню кваліфікації українських менеджерів через отримання ними нових компетенцій в сферах ведення бізнесу з німецькими та іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн та ін.

У 2016 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонуються стажування за напрямками:

-     Економічна кооперація без галузевої специфіки (мова - англійська)

-     Економічна кооперація з галузевою специфікою *:

 1. Економічна кооперація у сфері енергоефективності в промисловості (мова - англійська).
 2. Економічна кооперація у сфері енергоефективності у будівництві і санації будівель і споруд (мова - російська).
 3. Економічна кооперація у сфері харчової промисловості (мова - англійська).
 4. Економічна кооперація у секторі охорони здоров'я (мова - англійська).
 5. Економічна кооперація в аграрному секторі (мова - російська). Тривалість стажування: один місяць.

Умови фінансування: Уряд Федеративної Республіки Німеччина, Федеральне міністерство економіки і енергетики (проживання, харчування, проїзд по Німеччині, стипендія за рахунок приймаючої сторони; проїзд від України до Німечинни та від Німеччини до України - за рахунок підприємства, яке рекомендує претендента на стажування, або за кошти претендента). Вимоги до кандидатів на стажування у Німеччині:

 • наявність вищої освіти;
 • досвід роботи у сфері економіки та підприємництва щонайменше 1 рік;
 • знання англійської або німецької мови;
 • вік не старший за 45 років. Конкурсний відбір у групу стажерів

Для участі у стажуванні кандидат має пройти співбесіду з членами німецько-української відбіркової комісії, до складу якої входять представники GIZ.

Для проходження співбесіди кандидати мають подати наступні документи:

 • анкету кандидата;
 • рекомендацію керівника;
 • проектне завдання;
 • за можливістю - список німецьких фірм, з якими стажер хотів би встановити контакти під час стажування;
 • за можливістю - матеріали (буклети, флайери, фотокартки, візитні картки, зразки продукції тощо) для презентації свого підприємства перед німецькими компаніями.

Співбесіда проводиться мовою стажування. Процедура проведення співбесіди з претендентами на стажування

 1. Співбесіда триває в середньому 20 хвилин.
 2. У процесі співбесіди з'ясовуються:
 • Рівень знання іноземної мови (у кожному окремому випадку).
 • Мета і конкретні завдання стажування, очікувані результати, спрямовані на здійснення конкретної коопераційної ідеї щодо співпраці з німецьким бізнесом, підвищення ефективності підприємства, організації, де працює спеціаліст.
 • Підприємства, організації, на яких претендент має намір встановити контакти.
 1. Для прийняття рішення щодо відбору на стажування або відмови від стажування першочергове значення мають знання іноземної мови, рівень професійної підготовки, можливість двостороннього економічного співробітництва. Додаткові бали претендент отримує за знання інших іноземних мов, комунікабельність, вміння проявлять гнучкість у прийнятті рішень тощо.
 2. Під час співбесіди претендент попереджається про те, що:
 • Якщо до від'їзду у країну стажування претендент змінить місце роботи та свої наміри щодо місця стажування, то він повинен заздалегідь повідомити про це Департамент, який надасть відповідну інформацію організаторам стажування.

Результати співбесіди повідомляються кандидатам через три тижні.

Організаційне забезпечення реалізації Програми в нашій області, прийом документів на участь у конкурсному відборі на стажування здійснюється Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (тел. (0542) 62-08-47).