Районна газета

В СУМСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТРИВАЄ ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2014 РОКУ

У термін з 11 липня по 31 липня 2014 року за наявності атестату про середнью освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання можна подати документи для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з терміном навчання 4 роки за наступними напрямами підготовки:

Факультет економіки і менеджменту: «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Менеджмент»;

Факультет агротехнологій та природокористування: «Агрономія», «Захист рослин», «Лісове і садово-паркове господарство», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;Біолого-технологічний факультет: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;

Інженерно-технологічний факультет: «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»;

Будівельний факультет: «Будівництво», «Геодезія, картографія та землеустрій» в тому числі за новим напрямом підготовки «Архітектура»;

Факультет харчових технологій: «Харчові технології та інженерія»;

Факультет ветеринарної медицини: «Ветеринарна медицина»;

Юридичний факультет: «Правознавство».

До того ж, у термін з 11 липня по 24 липня 2014 року з дипломами освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» можна подати документи на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за вищезазначеними напрямами підготовки з терміном навчання 2 роки.

Навчання проводиться за державним замовленням або на комерційній основі (на підставі договорів, укладених з фізичними та юридичними особами) з відривом від виробництва. Загальне державне замовлення становить 606 місць (за напрямами підготовки в додатку). Зарахування на навчання здійснюється на конкурсних засадах за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Інформацію щодо переліку необхідних документів, вартості навчання на комерційній основі можна отримати на сайті університету (http://www.sau.sumy.ua) в розділі «Абітурієнту».

У подальшому можна продовжити навчання в університеті та на базі вищезазначених напрямів підготовки здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» або «Магістр», в тому числі на новою спеціальністю «Правознавство».      

Прошу довести цю інформацію до бюджетних установ та господарюючих суб’єктів Вашого району.

Довідки за телефоном: (0542) 627-817 (приймальна комісія), а також:

відповідальний секретар приймальної комісії: ДубовикВолодимир Іванович - 066-484-83-12;

декан факультету економіки і менеджменту: Строченко Наталія Іванівна - 095-161-77-95;

декан факультету агротехнологій: Коваленко Ігор Миколайович - 099-525-61-82;

декан біолого-технологічного факультету: Остапенко Володимир Іванович - 067-542-41-51;

декан інженерно-технологічного факультету: Довжик Михайло Якович - 050-547-38-69;

декан будівельного факультету: Нагорний Микола Васильович - 050-939-50-49;

декан факультету харчових технологій: Радчук Олег Володимирович - 050-161-96-69;

декан факультету ветеринарної медицини: Нечипоренко Олександр Леонідович - 099-251-22-92;

декан юридичного факультету: Запара Світлана Іванівна - 050-454-95-99.

З повагою

Ректор, д.с.-г.н., професор                                                               В.І. Ладика


 

 

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014/2015 навчальному році
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» у Сумському національному аграрному університеті