Районна газета

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТРИМАЄ НА КОНТРОЛІ ПИТАННЯ ПОСТАНОВКИ НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

«Одним із важливих напрямків роботи служби у справах дітей є захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», - про це зазначила начальник служби  у справах дітей Недригайлівської райдержадміністрації Юлія Данко, під час свого виступу на апаратній нараді

Службою у справах дітей забезпечено ведення обліку нерухомого майна за формою, встановленою Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

 Проведено звірку із погосподарськими книгами в сільських і селищних радах району, які містять відомості про  житло, якому проживають чи проживали діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, до призначення опіки (піклування), влаштування дітей до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного  типу чи до дитячих закладів соціального захисту.  Проведені повторні огляди житла та майна, що належали дітям під облікової категорії, поновлено описи нерухомого майна. Поновлені дані про адресу нерухомого майна опікуна (піклувальника) або закладу, де перебуває дитина, вказано акти обстежень та акти опису стану наявності житла.

Всього на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації 41 дитина-сирота  та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 27 дітям встановлено опіку чи піклування, 3 передані у прийомні сім’ї, 4 передані у будинок сімейного типу, 5 передані до закладів системи МОЗ, 6 до закладів МОН, 7 системи мінсоцполітики, 8 в інші заклади соціального захисту. Із 41 дитини даної категорії  23 мають житло, на праві власності - 2 дитини, на праві користування - 21 дитина та 18 дітей не мають житла. Але, Юлія Данко зазначила що, 18 дітей  за статистикою не мають житла, над 15 встановлена опіка (тобто вони користуються житловим приміщенням опікуна,піклувальника), 1 дитина виховується в прийомній сім’ї, 1 дитина в будинку сімейного типу та 1 дитина в закладі соціального захисту.

Щодо  наявності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття інформую, що за 2017 рік 9 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  досягли повноліття. З них 9 мають житло на праві користування та 4  перебувають на квартирному обліку, 4 проживають в сім’ї опікуна і одна дитина в прийомній сім’ї. В зв’язку з тим, що діти мають житло на праві користування, вони не звертались про постановку на квартирний облік .

З метою дотримання забезпечення виконання соціальних гарантій, передбачених законодавством, службою у справах дітей щорічно при формуванні бюджету на наступний рік подається інформація до відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Відділом освіти Недригайлівської районної державної адміністрації таким дітям виплачується одноразова грошова допомога, такі кошти закладені в бюджет і виплачуються в повному обсязі. В минулому році допомога виплачена 9 дітям.

 На сьогодні в умовах створення територіальних громад службою у справах дітей ведеться робота по наданню практичної допомоги спеціалістам діючої та новостворених громад, сільським та селищним  радам району. Співпраця служби у справах дітей райдержадміністрації та відповідних служб чи спеціалістів по роботі з молоддю органів місцевого самоврядування є важливою ланкою у питанні забезпечення соціального захисту дітей, що проживають у районі.  Хочеться підкреслити, що сільські, селищні ради, незалежно від того, чи є вони об’єднаними територіальними громадами, чи мають вони у своїй структурі службу у справах дітей, або посадову особу, до повноважень якої належить соціальний захист дітей, зокрема контроль за збереженням житла дітей даної категорії, мають  повноваження як органу опіки та піклування делеговані державою.  Разом з цим до їх повноважень належить своєчасне виявлення дітей у кризовій ситуації та залучення органів вищого рівня, профілактична робота із сім’єю дитини, забезпечення житлом, покращення житлових і матеріально-побутових умов дітей-сиріт.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 наприкінці минулого року був затверджений «Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» , яким визначено документи, необхідні для придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Відповідно до Порядку районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад протягом 10 календарних днів подавали  комісії пропозиції щодо обсягів субвенції за напрямами та відповідні документи. Наш район також подавав відповідні пропозиції та за рахунок субвенції було придбано однокімнатну квартиру в селищі Недригайлів по вулиці Ювілейна  під соціальне житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка передана на баланс Недригайлівської селищної ради.

 Начальник служби  у справах дітей звернула увагу на активізацію роботи на місцях по постановці наквартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при досягненні 16 річного віку, як цього вимагає чинне законодавство.