Районна газета

В УПРАВЛІННІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРОВЕДЕНО СЕМІНАР З ПИТАНЬ «ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

1 липня в управлінні Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі проведено семінар з працівниками управління з питань «Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі відповідно до вимог нового антикорупційного законодавства та запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка».

На  семінарі були присутні 22 спеціалісти колективу управління. В ході наради було розглянуто наступні питання:  про основні положення Закону України «Про запобігання корупції»; про конфлікт інтересів; про вивчення загальних правил поведінки державного службовця, етика поведінки державних службовців; ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо формування корпоративної культури у державних органах.

Також було  зазначено про зміни  які відбулися, а саме на відміну від Закону 2011 року питанню фінансового контролю у Законі 2014 року приділено цілий розділ. Одна із змін це те – що   Декларація подається шляхом  заповнення на офіційному веб-сайті  Національного агентства. Форма декларації буде визначатися національним агенством.  Залишається незмінною норма щодо подання ще двох декларацій :

-          особами, які припиняють діяльність, пов’язану з  виконанням функцій держави або місцевого самоврядування - за період, неохоплений  раніше  поданими деклараціями;

-          наступного року після припинення діяльності в установленому цим законом порядку.

У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій декларації за його письмовим повідомленням  Нацагенство надає можливість їх виправити протягом 10 календарних днів.

Також розширено перелік відомостей, які зазначаються у декларації так щодо об”єктів   нерухомості , які належать суб”єкту декларування  та членам його сім”ї на праві  приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, то крім тих відомостей, які вимагав зазначати закон 2011 року, необхідно буде  зазначати:

-          дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна та дату  набуття його у власність, володіння або користування;

-          у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, вказуються відомості про усіх співвласників такого майна;

У новій декларацій зазначатиметься цінне рухоме майно вартість, якого перевищує 50 мін. заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.

Крім того у декларації наводитимуться відомості:

-  про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб”єкт декларування або члени його сім”ї;

-  нематеріальні активи, що належать суб”єкту декларування або членам його сім”ї, у тому числі об”єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті;

-  фінансові зобов”язання, у тому числі отримані кредити позики, зобов”язання  за договорами  лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики(кредиту) та процентів за позикою , зобов”язання за договорами страхування  та недержавного пенсійного забезпечення,  позичені іншим особам кошти;

-  видатки всі правочини, вчинені у звітному  періоді на підставі яких у суб”єкта деклараування виникає або припиняється право власноті, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові добов”язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір  відповідного видатку перевищує 20 мін  заробітних плат, установлених на 1 січня звітного року.

Крім того змінено термін проведення спецперевірки з 15 до 25 днів.

І останньою новелою щодо фінансового контролю є повідомлення суб”єкта декларування Національного агенства у разі суттєвої зміни його майонового стану, в саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат встановлених на 1 січня звітного року. Суб”єкт декларування у 10 денний термін з моменту отримання доходу або придбання майна зобов”язаний письмово повідомити  про це Національне агенство.

І ще раз про конфлікт інтересів.

В новому законі він ділиться на потенційний конфлікт інтересів – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути  на об”єктивність чи неупередженість  прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Та реальний конфлікт інтересів- це  суперечність між приватним інтересом та її службовими чи представницькими  повноваженнями, що впливає на об”єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

З метою врегулювання конфлікту інтересів  потрібно при виненкненні конфлікту інтересів повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналась чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенціного конфлікту інтересів безпосереднього керівника.  Рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів має бути прийняте керівником установи після отримання повідомлення про наявність конфлікту інтересів протягом двох робочих днів.