Районна газета

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ІНФОРМУЄ

При зустрічах у трудових колективах, проводячи прийом громадян за графіком, відповідаючи на запитання “гарячої лінії” до нас звертається багато пенсіонерів з питань, які ми постійно аналізуємо і систематизуємо. Окремі питання, які цікавлять багатьох громадян коментує начальник відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян управління Пенсійного фонду в районі Тетяна Савченко.

Запитання: Чи зараховують у стаж період перебування в центрі зайнятості?

Відповідь: Під час обчислення розміру пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у страховий стаж зараховують період, протягом якого особа, що підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу у зв’язку з безробіттям (окрім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) і матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Запитання: За який період беруть заробіток під час нарахування пенсії та чи має значення для таких нарахувань загальний стаж?

Відповідь: Для обчислення пенсії за віком ураховують заробітну плату (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас у період до 1 січня 2016 року на бажання пенсіонера або в разі, коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії враховують заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, за умови підтвердження первинними документами сум, зазначених у довідці про заробітну плату. Розмір пенсії за віком обчислюють як добуток заробітної плати особи та коефіцієнта її страхового стажу. Тобто зазначений розмір пенсії перебуває в прямій залежності від тривалості страхового стажу.

Запитання: 19 лютого 2014 року у віці 42 роки мене визнано інвалідом ІІ групи внаслідок загального захворювання. Маю шість років загального страхового стажу. Чи правомірно мені відмовлено в призначенні пенсії за наявним стажем?

Відповідь: Особи, яких визнано інвалідами ІІ групи у віці від 41 до 43 років включно, мають право на пенсію по інвалідності за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за наявності на час настання інвалідності або на день звернення за призначенням пенсії не менш як сім років страхового стажу. Оскільки Ваш страховий стаж становить шість років, у призначенні пенсії відповідно до вищезгаданого закону Вам відмовлено правомірно.

Запитання: Чи зараховують до страхового стажу період роботи у фізичних осіб-підприємців з 01.07.2000 року по 31.12.2003 року?

Відповідь: Основним документом, який підтверджує стаж роботи до 01.01.2004 року є трудова книжка. У разі відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи (Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній затверджено постановою КМУ від 12.08.1993 №637). Період роботи у 2000-2003 роках працівників у фізичних осіб-підприємців зараховується з урахуванням документів про нараховану заробітну плату, в тому числі інформації, яка міститься в картці особового рахунку фізичної особи-підприємця щодо нарахованих та сплачених сум збору за найманих працівників та індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-5.

Запитання: Які документи, окрім трудової книжки, підтверджують, що особа не працює?

Відповідь: Підтвердженням припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, можуть бути індивідуальні відомості про застраховану особу, які надає відділ персоніфікованого обліку ПФ України, а також інформація про відсутність державної реєстрації фізичної особи – підприємця за даними, наявними в органі, що призначає пенсію.

Запитання: Півтора року тому мені призначили пенсію за віком, але я працюю. Нещодавно мені повідомили, що мою посаду скорочують. Здійснити перерахунок пенсії з урахуванням стажу та заробітної плати після її призначення, якщо я більше не збираюся працювати?

Відповідь: Перерахунок пенсії, призначеної відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, здійснюють, якщо після її призначення особа продовжувала працювати й набула не менш як 24 місяці страхового стажу. У цьому разі можливо дорахувати страховий стаж, а заробітну плату залишити без змін, або дорахувати стаж і заробітну плату, якщо це доцільно. Якщо Ви пропрацювали після призначення пенсії менш як 24 місяці, перерахунок пенсії здійснюють не раніше як через два роки після її призначення. Через два роки після призначення пенсії Вам буде дораховано страховий стаж, набутий після її призначення, заробітна плата залишиться без змін.

Запитання: На сина отримую пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Цього року він закінчує навчання в школі, намагатиметься вступити у виш. Чи платитимуть йому цю пенсію в той період, коли він ніде не вчитиметься?

 Відповідь: З 01.07.2013 року в разі надання довідки із навчального закладу про продовження навчання непрацездатного члена сім’ї померлого годувальника виплата пенсії відбувається за весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника був непрацездатним відповідно до ч.2 ст.36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також за період між завершенням навчання в одному з нвчальних закладів та вступом в інший начальний заклад або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим рівнем. Виплату пенсії під час перерв у навчанні не здійснюють, якщо така перерва перевищує чотири місяці.

Запитання: У якому разі Пенсійний фонд може вирахувати переплачену пенсію?

Відповідь: Відповідно до ст.50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, пенсіонер може повернути добровільно або їх стягують на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Відрахування з пенсії здійснюють у визначеному в законодавстві порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до законодавства провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.