Районна газета

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Законодавством визначено коло осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, їх статус, категорії потерпілих і заходи соціального захисту, зокрема, таким громадянам встановлено пільгові умови пенсійного забезпечення

Постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС відповідно до статті 49 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», встановлюються державна пенсія та додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Додаткова пенсія виплачується щомісяця у вигляді доплати до пенсії. Її фіксовані розміри: від 56,94 грн. до 474,50 грн, залежно від категорії постраждалого, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Також Кабінетом Міністрів України встановлено розмір мінімальної пенсії інвалідам-чорнобильцям (від 100% до 180% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи на рівні 113,88 грн.

Законом про Державний  бюджет на 2015 рік підтверджено право Кабінету Міністрів України на встановлення розмірів окремих соціальних виплат, у тому числі й чорнобильцям.

Разом з тим, норму щодо призначення до пенсій доплат за проживання на забруднених територіях з 01.01.2015 року скасовано, тому до пенсій, призначених після цієї дати, відповідна доплата не встановлюється, проте розміри раніше призначених пенсій у зв'язку з ухваленням цієї норми не зменшилися.

Відповідно до статті 65 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» усі пільги та компенсаційні виплати надаються лише за умови наявності посвідчення особи, що підтверджує її статус як учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або як потерпілого.

Порядок обчислення пенсій з урахуванням осучасненого заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження чорнобильцям-ліквідаторам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, запроваджено уже згадуваною постановою Кабінету Міністрів України № 1210.

Цією постановою визначено гарантований державою пенсійний мінімум для пенсіонерів-чорнобильців, згідно з яким розмір пенсійної виплати для інвалідів-ліквідаторів І групи не може бути меншим 285% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи — 255%, III групи — 225%. Таким чином, інвалідам-ліквідаторам І групи пенсії виплачуються у розмірі не менше, ніж 2704,65 грн, ІІ групи – 2419,95 грн, ІІІ групи – 2 135,25 грн. Пенсія за особливі заслуги виплачується понад зазначений мінімальний розмір пенсійної виплати.

За потреби надається допомога в отриманні документів, необхідних для призначення пенсій, направляються запити до установ, підприємств та організацій, державних архівних установ тощо.

Основним індикатором, що впливає на розмір пенсії інвалідів з числа учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, є заробіток, який вони отримували у період роботи у зоні відчуження в 1986-1990 роках. Це пов’язано з тим, що у зазначений час оплата праці ліквідаторів підвищувалася до п’ятикратного розміру в залежності від чотирьох рівнів небезпеки у зоні відчуження під час ліквідаційних робіт — чим вищим був рівень забруднення зони, тим вищою була і оплата праці.

Для нарахування пенсій інвалідам-чорнобильцям має бути надана довідка про заробіток, що видається підприємствами та установами, які проводили свого часу підвищену оплату праці і в штаті яких знаходилися ліквідатори під час участі в роботах з ліквідації катастрофи у зоні відчуження. Указана довідка може бути видана і чинним на даний час правонаступником цих підприємств та організацій.

Разом з тим, чимало підприємств та організацій, де працювали інваліди-чорнобильці, ліквідовані без правонаступництва, тому деякі учасники ліквідації аварії не змогли отримати документи про заробіток для реалізації права на підвищену пенсію.

На вирішення цієї проблеми в області утворені відповідні комісії: одна — в  обласній державній адміністрації, решта — відомчі — в обласних силових відомствах: облвійськкоматі, управлінні Міністерства внутрішніх справ, управлінні Служби безпеки України та управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Утвореними комісіями розглядаються матеріали інвалідів-чорнобильців про оплату їх праці за час роботи у зоні відчуження та видаються довідки про заробіток для обчислення пенсій у підвищених розмірах.

Робота комісій, створених при обласних державних адміністраціях, зосереджена на інвалідах-ліквідаторах, які працювали в нині ліквідованих без правонаступництва підприємствах, установах, організаціях. Відомчі комісії розглядають документи інвалідів-ліквідаторів, які працювали або проходили службу в нині ліквідованих без правонаступництва військових частинах, інших військових формуваннях, органах та підрозділах внутрішніх справ або органах цивільного захисту, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у відомстві вказаних міністерств та СБУ.

Звичайно, розмір підвищення для кожного ліквідатора є індивідуальним, оскільки залежить від багатьох чинників. Зокрема, це відсоток втраченої  працездатності, визначений органами медико-соціальної експертизи, а також розмір отримуваної заробітної плати, період роботи у зоні відчуження.

На 01.04.2015 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду в районі перебуває 165 ліквідаторів та потерпілих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них:

1 категорії — 67 чол., 2 категорії — 57 чол., 3 категорії — 41 чол.

Середній розмір пенсії чорнобильців становить:

1 категорії —  2891,95 грн. (67 чол.),

2 категорії — 1490,35 грн. (57 чол.),

3 категорія — 1401,84 грн. (41 чол.).