Районна газета

Реалізація права виходу на пенсію на пільгових умовах або за вислугою років у разі ліквідації підприємства

Державою гарантоване право на пільгове пенсійне забезпечення осіб, робота яких пов’язана з негативним впливом шкідливих факторів на здоров’я. Проте, зазвичай, в трудових книжках відсутні відомості, що визначають право на пільгове пенсійне забезпечення (зайнятість протягом повного робочого дня, характер виконуваних робіт та інше). Тому особа, яка претендує на пільгову пенсію за віком, має надати уточнюючу довідку згідно Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637. Такі довідки  видаються підприємствами, в яких працювали зазначені особи, чи їх правонаступниками. Архівні установи не мають права видавати уточнюючі довідки, робити висновки щодо виконання (невиконання) певних умов.

Однак, досить часто виникають ситуації коли підприємство, де працювала особа, ліквідоване без визначення правонаступника. Отже, вона не зможе підтвердити право на пільгове пенсійне забезпечення уточнюючою довідкою. Тому, з метою соціального захисту застрахованих осіб, у трудовій книжці котрих відсутні записи, що визначають право на пільгову пенсію, створено Комісію з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або вислугу років при головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області. Комісія приймає рішення про підтвердження чи відмову в підтвердженні пільгового стажу та повідомляє заявника про прийняте рішення.

Звертаємо увагу, в усіх випадках рішення приймаються на підставі первинних документів, що зберігаються в архівних установах та подаються заявником до територіальних управлінь Пенсійного фонду за місцем проживання, а останні в свою чергу, направляють належним чином оформлений пакет документів на розгляд Комісії.

У липні 2013 року набрали чинності зміни до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховується до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років від 10.11.2006 року № 18-1. Зокрема, документом, який підтверджує факт припинення діяльності підприємством в результаті його ліквідації  після 01.07.2004, є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Документи, що свідчать про факт ліквідації підприємства без визначення правонаступника подаються обов’язково.

При підготовці пакету документів для розгляду на Комісії слід враховувати, що обов’язковою умовою підтвердження стажу роботи на пільгових посадах є підтвердження характеру виконуваних робіт. Наприклад, трактористам-машиністам, які працювали на підприємствах «Сільгосптехніка», «Сільгоспхімія», періоди роботи на пільгових умовах підтверджуються лише за наявності документів, в яких є відомості про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції, такими можуть бути наряди на виконання робіт, облікові листи тощо.

Також варто нагадати про те, що з 22.08.1992 року пільговий стаж обчислюється за результатами атестації робочих місць, така умова є обов’язковою. Атестація має проводитись на підприємстві не рідше 1 разу на 5 років та підтверджується копією (витягом) відповідного наказу.

Таким чином, навіть у разу ліквідації підприємства громадяни можуть скористатися своїм правом виходу на пенсію на пільгових умовах. Але, у випадках коли в архівах немає жодних первинних документів про роботу, на жаль, особа втратить можливість реалізації свого права на пільгове пенсійне забезпечення.