Районна газета

Впродовж 2016 року послугами сервісу „Пульс” скористався 1 роменчанин

Саме стільки запитів у 2016 році було направлено на розгляд до Роменської ОДПІ. Очільник фіскальної служби Роменщини Романа Куріцького наголошує: «Зазначеного позитивного результату, вдалось досягти, насамперед, за рахунок налагодження прозорих та відкритих стосунків із бізнесом та громадськістю регіону, а також проведення упереджувальної та роз’яснювальної роботи серед працівників податкової служби».

Тема, що порушувалась у зверненні -  реєстрація податкових накладних.  Додамо, що питання, яке порушене у звернені розглянуто та надано вичерпну відповідь.

Роман Куріцький нагадує, що номер телефонної лінії антикорупційного сервісу Держаної фіскальної служби України „Пульс”: (044) 284-00-07 діє цілодобово. Зателефонувавши за ним, суб’єкти господарювання та громадяни можуть залишити інформацію щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників структурних підрозділів та територіальних органів ДФС.

Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області

Дотації для сільгоспвиробників

Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє, що  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017р. № 178 ««Деякі питання виплати бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції» заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації за встановленою Міністерством фінансів формою з обов'язковим зазначенням реквізитів поточних банківських рахунків для перерахування бюджетної дотації. Вказана заява заповнюються та подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом  п'яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з ПДВ, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду, та розглядається контролюючим органом за місцем обліку особи як платника ПДВ.

Право на отримання  бюджетної дотації мають підприємства, які  відповідають наступним умовам:  станом на 31 грудня 2016 р. були внесені до реєстру  суб’єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 Податкового кодексу України і станом на 1 березня 2017 р. зареєстровані як платники податку на додану вартість та провадили види діяльності, визначені у пункті 161.3 статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

 

Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області

Неосновне місце обліку – коли слід зареєструватися в податковій

Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області нагадує про те, що в разі  виникнення у суб’єкта господарювання обов'язків щодо сплати (перерахування) податків на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік в ДПІ за таким неосновним місцем обліку.

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП. Якщо з ДПІ укладено договір про визнання електронних документів, вказана заява подається засобами електронного зв'язку в електронній формі. Заява за формою №17-ОПП може бути подана як до ДПІ за неосновним місцем обліку, так і до ДПІ за основним місцем обліку. У разі подання заяви за формою №17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючи органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об'єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області

До уваги платників податків!

21 липня 2017 року 0 11-00 годині

в актовому залі Роменської ОДПІ відбудетьсясемінар на тему «Легалізація заробітної плати та переваги офіційного працевлаштування».

В семінарі приймуть участь спеціалісти Роменської ОДПІ та Пенсійного фонду.

 

Запрошуємо платників податків взяти участь у семінарі.

 

 

Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області

Заява на бюджетну дотацію – форма та нюанси заповнення

Пунктом 161.2 статті 161 Закону України від 24 червня 2004 року №1877 "Про державну підтримку сільського господарства України" визначено, що сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає заяву до ДПІ за місцем свого обліку як платника ПДВ. Форму заяви затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017р. №275.

У графі 3 розділу 6 Заяви зазначається загальний обсяг операцій з постачання товарів, здійснених сільськогосподарським товаровиробником протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Найчастіші запитання щодо заборгованості зі сплати ЄСВ

Питання: Який нормативний документ визначає порядок стягнення з платників заборгованості з ЄСВ? 

Відповідь: Порядок стягнення заборгованості по ЄСВ визначений розділом VI “Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953.

Питання: Яка мінімальна сума боргу з ЄСВ є підставою для формування та вручення Вимоги про сплату боргу (недоїмки)?

Відповідь: Вимога формується на підставі даних інформаційної системи фіскального органу платника на суму боргу, що перевищує 10 гривень.

Питання: В якому випадку вимога про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ передається до органів Державної виконавчої служби (далі – ДВС)?

Відповідь: У разі, якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки), не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом із нарахованою пенею, не узгодив вимогу з фіскальним органом, не оскаржив  вимогу в судовому порядку  або не сплатив узгоджену в результаті оскарження суму боргу (недоїмки) (з дня отримання відповідного рішення фіскального органу або суду) фіскальний орган протягом 10 робочих днів надсилає до органу ДВС вимогу про сплату боргу (недоїмки) .

Питання: Порядок оскарження платником вимоги про сплату єдиного внеску у разі незгоди з розрахунком фіскального органу суми боргу (недоїмки)?

Відповідь: Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, платником подається скарга до фіскальних органів вищого рівня у письмовій формі або вимога оскаржується у судовому порядку. Про оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) до фіскального органу вищого рівня або суду платник зобов'язаний одночасно письмово повідомити фіскальний орган, який направив вимогу.

Питання:У яких випадках проводиться списання боргу (недоїмки) зі сплати  єдиного внеску?

Відповідь: Списання боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску відбувається у разі повної ліквідації юридичної особи - платника єдиного внеску, коли борги (недоїмка) із сплати єдиного внеску залишилися непогашеними у зв'язку з недостатністю майна такого платника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть повну чи додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника. Та у разі смерті фізичної особи, оголошення померлою, визнання її у судовому порядку безвісно відсутньою або недієздатною, за умови відсутності осіб, які відповідно до Закону несуть зобов'язання зі сплати єдиного внеску, та засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення.

Питання: Чи передбачено розстрочення боргу (недоїмки) з ЄСВ?

Відповідь: Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» розстрочення боргу (недоїмки) з ЄСВ не передбачено.

Роменська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області