Районна газета

ПЕРЕВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНАМИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ УКРАЇНИ НА ПОСАДИ В ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 Відповідність професійної компетентності особи кваліфікаційним вимогам до посади, на яку здійснюється переведення, визначається сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради відповідно до посадової інструкції, розробленої з урахуванням Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС від 07 листопада 2019 року № 203-19.

За умови такої відповідності, державного службовця, який обіймає посаду в районній державній адміністрації, що реорганізується у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, може бути переведено без обов’язкового проведення конкурсу на посаду в орган місцевого самоврядування, на яку призначення здійснюється сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Разом  з  тим,  пунктом   3   постанови   Кабінету   Міністрів   України від 22 квітня 2020 року № 290 міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям доручено утриматися на період дії Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та після відміни карантину від переведення державних службовців, призначених на державну службу шляхом укладення контрактів на підставі Типового контракту, затвердженого цією постановою, на рівнозначні a6o нижчі посади.

Водночас, положеннями Закону № 1009-IX передбачена можливість переведення на відповідні посади в органах місцевого самоврядування всіх державних службовців районних державних адміністраціях, що реорганізуються у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, незалежно від способу призначення на державну службу (за результатами конкурсу, шляхом укладення контрактів про проходження державної служби на період дїі карантину тощо).

Тобто положення Закону № 1009-IX поширюється також i на державних службовців, яких призначено на відповідні посади шляхом укладення контрактів про проходження державної служби на період дії карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року№ 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Звертаємо увагу, що з метою переведення такого державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування, для належного оформлення трудових відносин, необхідно доповнити перелік підстав для припинення дії укладеного контракту. Порядок внесення змін до контрактів про проходження державної служби на період дії карантину врегульовано пунктом 17 Типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року    № 290.

Підставою для припинення дії контракту, наприклад, може бути: «у разі переведення на інше підприємство, в установу, організацію».

Додатково зазначаємо, оскільки Закон № 1009-IX дозволяє здійснювати переведення на посаду в орган місцевого самоврядування, а Закон не містить такої підстави для припинення державної служби (звільнення з посади державної служби), тому, з урахуванням частини третьої статті 5 Закону, відповідних державних службовців необхідно звільняти із займаних посад на підставі пункту 5 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.