Районна газета

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ – ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗМЕНШЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Недригайлівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області інформує:

Складовою частиною системи управління охороною праці на об’єкті господарювання (підприємстві, установі, організації) є навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці, що є одним з найважливіших елементів забезпечення безпечного виконання будь-якого виду робіт та уникнення виробничих травм

Під час проведення  цих заходів, працівники інформуються про всі діючі шкідливі і небезпечні фактори, методи захисту від них, правила запобігання можливих аварійних ситуацій та заходи для ліквідації їх наслідків.

Таке інформування можна розділити на два види, що відрізняються обсягом переданої працівнику інформації і що витрачається на це часом.

Перший вид - це навчання працівника правилам і методам безпечного проведення робіт. Як правило, при цьому навчальний матеріал відрізняється значним обсягом, складається з докладною теоретичної частини і деякої кількості практичних занять з виробничого навчання. У силу значного обсягу матеріалу навчання займає тривалий час, тобто не є одномоментним і розбивається на декілька занять. Природно, якість такого навчання теж висока. У більшості випадків після завершення курсу навчання працівник проходить екзаменаційну перевірку знань, за результатами якої йому присвоюється певна кваліфікація. Необхідність проведення навчання працівників підприємства для різних посад, професій і видів робіт, що виконуються встановлюється законодавчо.

Другий вид інформування - це інструктаж працівника, тобто коротке ознайомлення його з правилами та методами безпечного проведення робіт. На відміну від довготривалого навчання, інструктаж не дає глибоких теоретичних знань і практичних навичок у забезпеченні безпечної праці. Його основна мета - пояснення або нагадування працівникові вимог охорони праці під час виконання покладених на нього трудових обов'язків. З першого погляду може здатися, що ефективність інструктажу як засобу запобігання нещасних випадків і позаштатних ситуацій мала, але це не так. По-перше, інструктаж проводиться з урахуванням особливостей організації праці на підприємстві і конкретних умов проведення  робіт.  По-друге,  інструктаж  проводиться  або безпосередньо  перед  виконанням  робіт,  або  з  певною періодичністю, що забезпечує краще психологічне сприйняття вимог і більш ефективне їх запам'ятовування. Тому інструктаж прийнятий як обов'язковою складовою охорони праці, а опис його видів і регламент проведення закріплені законодавчо.


Навчання та інструктаж з питань охорони праці здійснюється на підставі статті 18 Закону України “Про охорону праці” і НПАОП 0.00-4.12-05 “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, та проводиться з усіма працівниками під час їх трудової діяльності незалежно від форми власності і видів діяльності підприємства. На підприємствах на основі Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці з урахуванням специфіки виробництва розробляються і затверджуються відповідні Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, формують плани-графіки проведення цієї роботи, з якими повинні бути ознайомлені всі працівники.

Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві покладається на його керівника, у відділах, секціях, цехах, майстернях, на ділянках – на керівників цих підрозділів. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з цих питань здійснює служба охорони праці.