Районна газета

НА НЕДРИГАЙЛІВЩИНІ ВІДБУЛОСЯ ДО ЗАСІДАННЯ ГОСПІТАЛЬНОЇ РАДИ РОМЕНСЬКОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ

12 серпня на базі Недригайлівської центральної районної лікарні пройшло засідання Госпітальної ради Роменського  госпітального округу. Цим засіданням члени Госпітальної ради завершили об’їзди лікарень, які увійшли до Роменського госпітального округу

На початку головний лікар Недригайлівської центральної районної лікарні Ігор ПОНОМАРЕНКО провів екскурсію медичним закладом.

На даний час ліжковий фонд Недригайлівської ЦРЛ для надання стаціонарної медичної допомоги становить 100 ліжок.

В закладі працює  254 працівники, з них: 43 лікаря, 108 медичних сестер, 45 молодших медичних працівників без медичної освіти та 58 інших працівників.

Поліклінічне відділення надає амбулаторну медичну допомогу і розраховане на 155 відвідувань у зміну.

Під час свого виступу на засіданні Госпітальної ради голова  Недригайлівської районної державної адміністрації Сергій ПАНЧЕНКО зазначив, що в результаті проведення медичної реформи, яку проводить Уряд слід досягти – забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів. Це стосується всіх  лікувальних закладів вторинного рівня, в тому числі і Недригайлівської ЦРЛ.

 

Всі округи формуються на підставі ухваленої КМУ Постанови №932 "Про затвердження Порядку створення госпітальних округів". Під час їх підготовки повинні враховуватися територіальні особливості областей [географічні, шляхи сполучення] для створення доступності до високоякісної медичної допомоги, проходять цикл дискусій в областях та отримують затвердження в МОЗ на відповідність вимогам постанови.

Згідно цієї Постанови, госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров'я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

 • гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної/спеціалізованої медичної допомоги належної якості
 • ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної/спеціалізованої медичної допомоги
 • створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну/спеціалізовану медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів

Створення госпітальних округів здійснюється на основі поєднання таких принципів:

 • безпечність та якість медичної допомоги на основі доказової медицини
 • своєчасність доступу до медичної допомоги
 • економічна ефективність — забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів

Створення госпітальних округів здійснюється з урахуванням:

 • належного робочого навантаження для закладів охорони здоров’я, що сприяє забезпеченню рівня безпеки та якості медичної допомоги
 • дотримання норм часової доступності необхідної медичної допомоги
 • поточних демографічних показників, структури захворюваності, тенденцій міграції населення, а також їх прогнозу
 • усталених клінічних маршрутів пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну/спеціалізовану) медичну допомогу
 • інституційної спроможності прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони здоров’я, у тому числі рішень щодо перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я або їх подальшої спеціалізації

Згідно цієї Постанови, госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

Критерії визначення складу та меж госпітального округу:

 • Госпітальні округи створюються Кабінетом Міністрів України в межах кожної з областей
 • До складу госпітального округу входять не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я
 • Об’єм надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, затверджується МОЗ
 • Оснащення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну/спеціалізовану медичну допомогу, здійснюється відповідно до примірних табелів матеріально-технічного оснащення, що затверджуються МОЗ
 • Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб
 • Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня повинна забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб
 • Центром госпітального округу визначається населений пункт, як правило, місто з населенням понад 40 тис. осіб, в якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня.
 • Центром госпітального округу може бути населений пункт, що географічно є найближчим до центру округу, де розташована багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування.
 • Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям.
 • МОЗ по суті не втручається у формування мережі, він тільки надає оновлені вимоги до лікарень І та ІІ рівнів.

Нагадуємо, що розпорядженням КМУ від 16.01.2019 № 17-р був затверджено перелік та склад госпітальних округів Сумської області. Створено 6 госпітальних округів: Сумський, Глухівський, Конотопський, Охтирський, Роменський, Шосткинський.

До Роменського госпітального округу мають увійти заклади розміщені на території: м. Ромни, Роменського, Липоводолинського та Недригайлівського районів.