Районна газета

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З ДИТЯЧОЮ ПРАЦЕЮ

Щороку 12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour), встановлений Міжнародною організацією праці (МОП). Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та міжнародній конференції з питань дитячої праці, що пройшли в Амстердамі та Осло в 1997 році. Заходи привернули увагу громадськості до необхідності вживати глобальні зусилля для ліквідації дитячої праці

- За роки, що минули з моменту вступу в силу Конвенції Міжнародної організації праці № 82 про викорінення найгірших форм дитячої праці, була надана підтримка багатьом дітям, які працюють.

За останніми даними, число працюючих дітей у світі становить 215 мільйонів, причому 115 мільйонів з них працюють в небезпечних умовах.

- Держави-члени МОП поставили за мету ліквідувати найгірші форми дитячої праці. Для її досягнення потрібно як розширення масштабів діяльності, так і зміцнення політичної волі держави та правової свідомості населення.

   Відповідно до загальноприйнятого визначення, яке використовує Міжнародна організація праці, дитяча праця – робота дітей, що має таку природу чи інтенсивність, які заважають навчанню дітей або зашкоджують їхньому здоров’ю та розвитку. Така праця може завдати дітям непоправної шкоди; вона суперечить нормам міжнародного права і українському національному законодавству.

  Україна була однією з перших країн, які ратифікували Конвенцію МОП № 182 Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці (ратифікована у жовтні 2000 року). Приєднавшись до цієї Конвенції та іншим міжнародним актам, уряд України виявив свої наміри щодо впровадження всіх необхідних заходів для боротьби з дитячою працею на національному рівні, включаючи реформу законодавства і виділення необхідних коштів.

- Кримінальним кодексом України, зокрема статтею 150, передбачено кримінальну відповідальність за експлуатацію дитини,  яка  не  досягла  віку,  з  якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці  та за такі ж дії,  вчинені щодо кількох  дітей  або  якщо  вони спричинили  істотну  шкоду  для  здоров’я,  фізичного розвитку або освітнього рівня дитини,  або  поєднані  з  використанням  дитячої праці в шкідливому виробництві, що карається арештом до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п`яти років з позбавленням праваобіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Такі ж самі дії вчинені організованою групою караються позбавленням  волі  на  строк  від  п’яти до десяти років з позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

  Тому роботодавці стараються не афішувати дитячу працю на власних підприємствах, адже це зобов’язує їх нести юридичну відповідальність за неповнолітніх та «невигідні» фінансові витрати. Загальні критерії визначення дитячої праці – вік дитини та характер роботи. Дитяча праця як форма праці означає всі форми наймання та роботи, виконуваної дітьми віком до 18 років. Це може бути як оплачувана, так і неоплачувана робота та діяльність, що в психологічному, фізичному і соціальному або моральному планах пов’язані з небезпекою чи заподіянням шкоди. Це, саме така праця, яка позбавляє дітей можливості навчатися в школі або змушує їх окрім шкільних занять і домашніх обов’язків, завантажувати себе додатковою роботою, що виконується в інших місцях, роботою, котра закріпачує їх і відриває від сім’ї.

- Трудовим законодавством України враховані особливості праці неповнолітніх (мінімальний вік прийому на роботу з 15 років, але за письмовою згодою одного із батьків, скорочений робочий тиждень, заборона працювати вночі та позаурочний час тощо), які з часом можуть звести до мінімуму праці дітей.

  - Вважається, що рівень дитячої зайнятості напряму залежить від добробуту сім’ї та кількості в ній дітей. Тобто чим бідніша сім’я і чим більше в ній дітей, тим частіше ті працюють, інколи — в дуже тяжких умовах. Однак і цілком забезпечені батьки не бачать нічого поганого в тому, аби їхні діти працювали у вільний від навчання час, вбачаючи у цьому виховний засіб. Замість безцільного тиняння вулицями або цілодобового просиджування за комп’ютером під час канікул, хай краще син чи донька-підліток потрудиться, заробить собі на кишенькові витрати, навчиться бути відповідальнішим, а заодно й ціну грошам пізнає. Так думають багато батьків і, безумовно, в цьому своя доля правди.

  Де ж діти збираються знайти собі роботу? Звичайно через мережу Інтернет! Більшість із оголошень не несуть загрозу, але є і такі, що викликають явну тривогу, наприклад,адміністратори сайту пропонують працевлаштування за широким переліком робочих місць дітям від 12 років. Зокрема, важких і небезпечних: вантажника, робітника на будівництві, ремонті. Такі пропозиції суперечать вимогам статей 188 та 190 Кодексу Законів про працю України. Крім того, пропонується робота, для виконання якої обов’язкова фахова освіта. Тому, дорогі батьки, звертайте увагу на потреби ваших дітей, контролюйте сайти, які вони відвідують, а коли ваша дитина забажає працювати, а вік дозволяє, допоможіть їй знайти роботу через близьких, знайомих та друзів, через центр зайнятості, нарешті.

  Всесвітній день боротьби з дитячою працею переважно спрямований на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором дітей — особливо в країнах третього світу.