Районна газета

ПРОЙШЛА ПЕРЕВІРИКА ФАКТІВ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

«Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» захистить державного службовця від притягнення до адміністративної відповідальності», - про це зазначила під час свого виступу на  апаратній нараді при голові Недригайлівської райдержадмінстрації головний спеціаліст (з питань запобігання та протидії корупції) апарату Недригайлівської райдержадміністрації Надія МИКИТЧЕНКО

Відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» державні органи, органи місцевого самоврядування в яких працюють (працювали) такі особи, зобов’язані перевіряти факти подання декларацій  та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції  про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом порядку.

В Недригайлівській райдержадміністрації,  управліннях, відділах Недригайлівської  райдержадміністрації, сільських селищних радах визначені відповідальні особи за перевірку фактів подання електронних декларацій. Перевірка фактів подання електронних декларацій проводилась відповідно до Рішення Національне агентство з питань запобігання корупції  від 06.09.2016  № 19 Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за № 1479/29609 шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

За результатами проведеної перевірки виявлений 1  факт несвоєчасного подання  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. За інформацією отриманою від сільських, селищних рад виявлено 2 факти несвоєчасного подання  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.  Надіслано відповідні повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції.

Слід зазначити, що Закон України «Про запобігання корупції» виділяє ще три типи електронних декларацій, а саме: 

- перед звільненням, подається до припинення повноважень, але не пізніше дня звільнення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;

- після звільнення (припинення діяльності пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), подається до 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;

- кандитада на посаду, подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі). Законодавством можуть передбачатися особливості щодо процедури відбору кандидатів для зайняття вакантних посад суб'єктів декларування. Наприклад, Закон України «Про державну службу» передбачає подання двох декларацій в процесі такого відбору: перша декларація подається особою, яка бажає взяти участь конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби, разом з іншими документами для участі в конкурсі; друга декларація подається зазначеною особою, якщо вона перемогла в конкурсі, перед її призначенням на посаду (стаття 25 Закону «Про державну службу»). В обох випадках декларація подається за минулий рік.

Додатковими заходами Закону України «Про запобігання корупції» щодо дотримання вимог фінансового контролю   є повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані субєкта декларування.  Так, відповідно до VII розділу статті 52 Закону у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента (рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20).

У разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (88100 грн.), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (1762 грн.), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна, зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство (рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3).

Відповідно до статті 176-2 КУпАП несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.) .

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (17000-42500 грн.).

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн.).

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Стаття 221 КУпАП передбачає, що відповідальними органами (посадовими особами), уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення повязані з корупцією, є судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів. Згідно зі статтею 283 КУпАП, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи. Статтею 283 КУпАП встановлено, що постанову суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади або органу місцевого самоврядування для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення  причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

Вчинення державним службовцем адміністративного правопорушення, повязаного з корупцією, що підтверджується рішенням суду, яке набрало законної сили є підставою для припинення державної служби у звязку із втратою державним службовцем права на державну службу.

Відповідно до п. 5 ч.2 статті 19 Закону України «Про державну службу» визначено обмеження щодо вступу осіб на державну службу, а саме на державну службу не може вступити особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або повязане з корупцією правопорушення – протягом 3 років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Відповідно до статті 22 КУпАП при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Відповідно до частини 2 статті 65 ЗУ «Про запобігання корупції» особа, яка вчинила корупційне правопорушення  або правопорушення пов’язане з корупцією, однак судом до неї не застосовано покарання або накладення на неї стягнення  у виді права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або міцевого самоврядування, або такого що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Так, зокрема, судом може бути винесене рішення про закриття провадження у справі за відсутності у діях державного службовця складу адміністративного правопорушення або у звязку із закінченням строку протягом якого може бути накладено адміністративне стягнення (у даному випадку – протягом 3 місяців з дня виявлення адміністративного правопорушення, але не пізніше 2 років з дня його вчинення).