Районна газета

МІСІЯ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ОНОВЛЕНО 15.05.2016

 

Недригайлівська  районна державна адміністрація, як  орган виконавчої влади, в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території  Недригайлівського  району, а також реалізує повноваження, делеговані їй  Недригайлівською районною радою.

Правовий статус Недригайлівської  районної державної  адміністрації визначений Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.

Недригайлівська районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації",  іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та Регламентом Недригайлівської  районної  державної  адміністрації.

Місія, функції, повноваження, основні  завдання, напрямки діяльності районних державних адміністрацій визначені:

Конституцією України (статті 118, 119) та  Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.   Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеві державні адміністрації