Районна газета

Оголошення

РОЗМІЩЕНО 24.04.2019

Про документообіг з ДРС під час здійснення державної регуляторної політики

Починаючи з січня 2019 року Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) долучилася до процесу обміну електронними документами через CEO ОВВ. Зокрема, з 14.01.2019 ДРС запровадила систему електронного документообігу «ДОКПРОФ 3», яка інтегрована до CEO ОВВ.

На сьогодні відправка та отримання кореспонденції здійснюється між центральними органами виконавчої влади переважно в електронному вигляді (через СЕВ ОВВ), Разом з тим, для забезпечення виконання покладених державою завдань, існує необхідність одержання та опрацювання окремих документів також у паперовому вигляді.

Так, відповідно до роз’яснень Державного агентства з питань електронного урядування (лист від 24.10.2016 № 1/03-1-1428), пересилання документів тривалого зберігання через СЕВ ОВВ між органами державної влади дублюється також у паперовому вигляді.

Згідно з вимогами Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від !7 січня 2018 р. № 55, серед іншого встановлено, що документування управлінської інформації в установах здійснюється в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, електронної печатки та електронної позначки часу, крім випадків наявності обгрунтованих підстав для документування управлінської інформації у паперовій формі, якими визнаються, зокрема, електронні документи, що не можуть бути застосовані як оригінал, згідно з вимогами закону.

ДРС відповідно до покладених на неї завдань проводить у порядку, встановленому вимогами статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), аналіз проектів регуляторних актів, що подаються на погодження, та аналіз їх регуляторного впливу (далі - АРВ), приймає рішення про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні.

Згідно з вимогами статті 8 Закону АРВ підписується розробником проекту регуляторного акта, а в разі, якщо розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація - керівником цього органу, установи чи організації.

Також, відповідно до вимог статті 10 Закону регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, якщо інше не встановлено цим Законом, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його у спосіб, передбачений вимогами статті 13 цього Закону.

Звіт про відстеження результативності підписується керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт.

При цьому, згідно з пунктом 4 частини першої розділу І Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884 проекти регуляторних актів. АРВ та звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів є документами тривалого зберігання.

Крім того, на виконання вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян» ЯР С надає запитувачам інформації копії надісланих їй на погодження документів, підписані керівником регуляторного органу.

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що подання документів, пов’язаних із реалізацією державної регуляторної політики необхідно здійснювати як в електронному, так і у паперовому вигляді.

При цьому відповідно до статті 21 Закону комплект документів, що подається на погодження до уповноваженого органу, обов’язково має містити: проект регуляторного акта;

аналіз регуляторного впливу до проекту, підписаний керівником регуляторного органу, який виступає розробником проекту регуляторного акта;

копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій (screenshot сторінки офіційного web- сайту регуляторного органу або копія сторінки друкованого засобу масової інформації, де розміщено повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акта).

Окрім того, з метою уніфікації підходу до подання проекту регуляторного акта в електронному вигляді просимо направляти електронні версії пакету документів окремими файлами у такій послідовності;

Файл 1: Супровідний лист; повідомлення про оприлюднення; порівняльна таблиця. Файл 2: Проект регуляторного акта. Файл 3; АРВ.

Відсутність повного комплекту поданих на погодження документів (як в електронній, так і у паперовій версії матеріалів) є підставою для залишення ДРС проекту регуляторного акта без розгляду.


РОЗМІЩЕНО 12.04.2019

Інформаційний лист роз’яснення

 Державна регуляторна служба України на звернення органів місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон № 1160) щодо прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік інформує.

Законом України від 23.11.201 & № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі - Закон № 2628) змінено механізм оподаткування та адміністрування туристичного збору.

Зокрема:

  • розширено коло платників туристичного збору;

уточнено перелік осіб, які не можуть бути платниками цього збору, та перелік податкових агентів (перелік яких має оприлюднюватися на офіційному веб-сайті відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі - Рад);

  • змінено базу оподаткування, порядок обчислення та сплати податкових зобов’язань;
  • запроваджено диференціацію граничних ставок туристичного збору в залежності від виду туристичної послуги (внутрішній або в’їзний туризм) за одну добу тимчасового розміщення однієї особи у місцях проживання (ночівлі).

Для забезпечення умов справляння туристичного збору Радам надано право не тільки затверджувати ставки туристичного збору, але і затверджувати порядок сплати цього збору податковими агентами за їх місцезнаходженням, а також надано право запровадження сплати туристичного збору авансовими внесками

У зв’язку із зміною механізму оподаткування та адміністрування туристичного збору з 01 січня по 31 грудня 2019 і року до рішень про встановлення туристичного збору та/або про внесення змін до таких рішень вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не застосовуються (пункт 52 розділу, І та частина третя Прикінцевих положень Закону № 2628).

Тобто, у 2019 році до рішень органів місцевого самоврядування про встановлення туристичного збору та/або про внесення змін до таких рішень вимоги щодо реалізації процедур, передбачених Законом України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон № 1160), можуть не застосовуватися.

Водночас, при прийняті рішень про встановлення інших місцевих податків і зборів на 2020 рік органи місцевого самоврядування мають дотримуватися процедур, передбачених Законом № 1160.

У разі прийняття органами місцевого самоврядування рішень, положеннями яких одночасно встановлюються декілька місцевих податків і зборів (у тому числі, туристичний збір) на 2020 рік, такі рішення також потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом № 1160.

З цим та рядом інших роз’яснень ДРС з питань реалізації державної регуляторної політики можна ознайомитись на офіційному веб-сайті ДРС у розділі «Регуляторна політика» - «Роз'яснення»

(http://www.drs.gov.ua/regulatory-policy-calegory/rozyasnepnya/) та «Актуальна інформація (http www. drs. gov. ua/reatory-po1ісy -category/aktualna- informatsiva/), що періодично поповнюється.

Крім того, для використання в роботі надаємо перелік регуляторних актів, які розроблялись протягом минулого року у межах повноважень органів місцевого самоврядування, що додається.

 

РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ У МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОМС

 

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів

Абзац перший пункту 12 3 статті 12ПКУ

Заборона продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання у визначений мас доби

Частина дев’ята статті 15-3 ЗУ «. 12.1995 481/95- 8Р «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового і плодового

Правила благоустрою території населеного пункту

 

Частина перша статті 10 ЗУ та 06 09 2005 N 2807-VI : «Про благоустрій населених пунктів».

Правила додержання тиші в населених пунктах

Стаття 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та еозеимного бпагооолуччя населення»

Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними

Частина друга статті 9 ЗУ "Про захист тварин"

 

 

Порядок надання дозволів на розміщення частина перша статті 16 ЗУ «Про рекламу» зовнішньої реклами у населених пунктах

Порядок визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами

Пункт 32 Типові правила розміщення эовмньншої реклами затверджено постановою КМУ від 29 12.2003 N 2067

 

Порядок проведення конкурсу їм право оренди комунального майна

Частина шоста статті S ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» (да/ь Закон про оренду)

Тилові договори оренди майне

Частина друга статті 10 Закону тро оренду

Методика розрахунку орендної' плати та пропорції в розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем

Частина друга статті 19 Закону про оренду

Порядок використання плати за суборенду майна

Частина тр«тя стзтп 22 Закону про оренду

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Стаття 40 ЗУ ЗД 17.02.2011 Ne 3038-VI < Про регулювання мктобуадаиоі дяльиості»

Регламент Центру надання адміністративних послуг

Частина десята статті 12 ЗУ «Про адміністративні

послуги*

Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажире на міських автобусних маршрутах загального користування

Стаття 44 ЗУ «Про автомобльний транспорт» та Порядку проведення комсурсу з перевезення пасажир® на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабсиету Мжютрв України ва 03.12.2008 № 1081

Конкурсна документація та інші організаційні питання проведення конкурсу з призначання управителя багатоквартирного будинку

Пункт 3 розділу II наказу Мв^егіои «д 13.06.2016 Ns 150 «Про затвердження Порядку проведення гонкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку »


 

РОЗМІЩЕНО 27.03.2017

До відома органів місцевого самоврядування,

суб’єктів господарювання та громадських організацій!

 Про оприлюднення роз’яснень щодо дотримання регуляторних процедур при встановленні місцевих податків та зборів

 Для відома та використання в роботі інформуємо, що на офіційному сайті Державної регуляторної служби України у розділі «Регуляторна політика» -«Роз’яснення» (http://www.drs.gov.ua/reguiatory_policy/informatsijnyj-lyst-roz-

yasnennya-stosovno-pryjnyattya-rishen-organamy-mistsevogo-samovryaduvannya-shhodo-vstanovlennya-mistsevyh-podatkiv-zboriv-na-2017-rik/) оприлюднено  інформаційний лист – роз’яснення стосовно прийняття рішень органами місцевого самоврядування   щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік та на 2018 рік з пояснення щодо застосування регуляторних процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

                                                                   Відділ економічного і агропромислового
розвитку управління розвитку сільських територій Недригайлівської
райдержадміністрації

 


РОЗМІЩЕНО 27.03.2017

  До відома органів місцевого самоврядування,
суб’єктів господарювання та громадських організацій!

Оприлюднення нових регуляторних он-лайн інструментів 

         Для відома та використання  в роботі інформуємо, що Платформою ефективного  регулювання «РRO» спільно з Державною регуляторною службою та Мінекономрозвитку створено новий, сучасний електронний інструмент, який  повинен допомогти розробникам регуляторних актів виконати своє завдання ефективно та якісно. Нові регуляторні он-лайн інструменти дозволяють просто та ефективно проводити аналіз регуляторного впливу (АРВ) та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання (М-тест), залучити бізнес і громадськість до підготовки та оцінки регуляторних актів, сприятиме комунікації  між бізнесом  та розробниками регуляторних актів.

         Скориставшись сервісом може кожен бажаючий зайшовши на портал www.regulation.gov.ua.

 Відділ економічного і агропромислового  розвитку
управління розвитку сільських територій
                                 Недригайлівської районної
                                                        державної адміністрації