Районна газета

Управління Держпродспоживслужби в Недригайлівському районі

ОНОВЛЕНО 01.02.2018

Управління Держпродспоживслужби в Недригайлівському районі

 

42100, смт Недригайлів, вул. Кошового, 12

Графік роботи: 09:00- 18:00 (понеділок – четвер)

09:00 – 17:00 (п’ятниця)

Перерва: 13:00-13:45

Вихідні: субота, неділя

 E-mail:nedrvet@meta.ua

Роб.тел.: 5-29-49

 Виконуючий обов’язки начальника: Черенков Віктор Михайлович

 

Основні завдання  Управління ветеринарної медицини в Недригайлівському районі відповідно до покладених на нього завдань:

 1.Забезпечення охорони території району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон.

 2.Здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за: здоров'ям тварин, безпечністю та якістю всіх харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших товарів; тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

а)проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об'єктах), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;

б) безпечністю тварин, харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв), установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;

в) виробництвом та готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах гуртового зберігання харчових продуктів;

г) переміщенням тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії; супутніми об'єктами; потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

д) організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;

е) відповідністю виготовленого продукту декларації виробника; здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини.

3. Забезпечення захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей.

4. Сприяння: упровадженню системи ідентифікації тварин;

а)постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

б)виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, та інших загальнодержавних програм у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, племінної справи у тваринництві.

6. Аналіз  причин виникнення хвороб, недуг тварин, їх загибелі, розробляє рекомендації щодо їх профілактики та лікування.

7. Аналіз причин  і умов виникнення та поширення хвороб тварин, організація заходів щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо їх профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами.

8. Відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності.

9. Забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності - у зоні спостереження.

10. Організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування.

11. Проводить у межах компетенції експертизу і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей (об'єктів), що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин.

12. Надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства.

13. Координує діяльність відповідних підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України під час надання практичної допомоги в організації і здійсненні нагляду за виконанням ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб.

14. Видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин.

15. Видає відповідно до законодавства України експлуатаційні дозволи та забезпечує ведення їх реєстру.

16. Узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.