Районна газета

Відділ у Недригайлівському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області

ОНОВЛЕНО 01.12.2017

 

Відділ  у Недригайлівському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області   

Адреса: 42100, вул. Сумська, 22, смт Недригайлів, Сумська обл.

Графік роботи: 08:00 - 17:15 (понеділок – четвер), 08:00 – 16:00 (п’ятниця)

Перерва: 12:00-13:00, Вихідні: субота, неділя.

E-mail: nedr_zem@ukr.net

Виконуючий обов’язки начальника 

 Кушніренко Олександр Миколайович

Роб. тел. 5-20-51

 

Керівництво ПІБ Дні особистого прийому

 

В.о. начальника Відділу:

 

КУШНІРЕНКО

Олександр Миколайович

06.02.2018          з 10.00 до 12.00

13.02.2018          виїзний прийом

смт. Терни

22.02.2018          з 10.00 до 12.00

28.02.2018          з 14.00 до 17.00

 

Заступник начальника:

 

ЩЕРБАК

Наталія Олексіївна

05.02.2018      з 10.00 до 12.00

14.02.2018      виїзний прийом

Вільшанська сільська рада, с. Вільшана

21.02.2018      з 10.00 до 12.00

01.03.2018      з 10.00 до 12.00

 

Державний кадастровий реєстратор:

ЩЕРБАК

Наталія  Олексіївна

(закріплена за ЦНАП)

БЕЗРУК

Роман  Вікторович

Понеділок-Четвер 8.00-17.00

П’ятниця               8.00-16.00

Субота                  9.00-15.00

     Тел. (05455) 5-20-51

 Основними функціями відділу є:

 

1) подає начальнику Головного управління Держгеокадастру в області пропозиції щодо розроблення:

нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;

стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;

нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

2)  подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин;

3) надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;

4) бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;

5) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

6) здійснює ведення Державного земельного кадастру, забезпечує здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;

7) організовує виконання на відповідній території робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

8)      здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні; вносить до Державного земельного кадастру відомості (зміни до них) про об’єкти Державного земельного кадастру (крім відомостей (змін до них) про землі в межах державного кордону);

9) веде поземельні книги;

10) надає відомості з державного земельного кадастру щодо об’єктів Державного земельного кадастру, та відмовляє в їх наданні, надає витяги з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

11) бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

12) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій;

13) організовує виконання робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи;

14) готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель та вносить їх на розгляд Голові Держгеокадастру, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки;

15) забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;

16) забезпечує здійснення землеустрою, у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

17) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

18) забезпечує створення, формування і ведення регіонального та місцевого фонду документації із землеустрою;

19) здійснює державний нагляд у сфері землеустрою;

20)  проводить відповідно до законодавства моніторинг земель;

21)  бере участь у державному регулюванні планування територій;

22) погоджує в межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою;

23)  надає роз'яснення з питань, що належать до його компетенції;

24) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держгеокадастру;

25)  Здійснює інші повноваження, визначені законом.