Районна газета

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ між головою, першим заступником, заступниками голови і керівником апарату

ОНОВЛЕНО 04.03.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови Недригайлівської районної
державної адміністрації  

                                                                                                                                   04 березня 2019 року № 62-ОД

 

 

Розподіл обов’язків

між головою, першим заступником, заступником  голови, керівником апарату Недригайлівської районної державної адміністрації

 

І. Голова Недригайлівської районної державної адміністрації

Панченко С.М.

1.1.         Очолює Недригайлівську районну державну адміністрацію (далі – адміністрація), здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

1.2.         Представляє адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і  релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

1.3.         Організовує роботу  адміністрації, визначає її структуру, утворює, реорганізовує, ліквідовує структурні підрозділи  адміністрації та її апарату.

1.4.    Затверджує положення про апарат адміністрації та положення про її структурні підрозділи.

1.5.    Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату адміністрації,  керівників структурних підрозділів адміністрації відповідно до чинного законодавства.

1.6.    Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать  до сфери управління адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

1.7.         Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України.

1.8.    У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

1.9.    Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на адміністрацію.

1.10.    Видає розпорядження і доручення голови адміністрації з питань, що належать до його компетенції.

1.11.    Утворює колегію Недригайлівської  районної  державної   адміністрації та інші консультативні, дорадчі та допоміжні  органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

1.12.    Інформує в установленому порядку Сумську обласну державну адміністрацію про виконання  адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище району.

1.13.    Здійснює загальну координацію реалізації в районі державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, з питань забезпечення законності, правопорядку, оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та цивільної оборони.

1.14.Забезпечує організацію співпраці з органами місцевого самоврядування та здійснення контролю за реалізацією виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

1.15.  Забезпечує реалізацію державної політики у сферах:

економічного і соціального розвитку;

децентралізації та реформи  місцевого самоврядування;

інвестиційної діяльності, бюджету, фінансів та обліку;

здійснення державної регуляторної політики;

побутового, торговельного обслуговування;

культури, туризму, мистецтв, охорони культурної спадщини;

освіти;

охорони здоров’я;

фізичної культури та спорту;

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

соціального забезпечення та соціального захисту населення;

розвитку інформаційного простору;

взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;

здійснення внутрішньої політики держави;

міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин.

1.16. Контролює діяльність:

фінансового управління адміністрації;

         управління розвитку сільських територій адміністрації ( в питаннях економіки);

управління праці та соціального захисту населення  адміністрації (в питаннях соціального захисту);

відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  адміністрації;

служби у справах дітей  адміністрації.

 

1.17. Координує діяльність:

Недригайлівського відділення Роменської об’єднаної Державної податкової інспекції;

управління Державної казначейської служби України у Недригайлівському районі Сумської області;

Недригайлівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Сумської області;

 Недригайлівського  відділення управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування України у Сумській області;

 Недригайлівського районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді;

 Недригайлівського районного територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг).

           Недригайлівського відділення Роменського краєзнавчого музею, державного історико-культурного заповідника «Посулля»;

           громадської ради при Недригайлівській районній державній адміністрації.

            1.18. Вирішує питання взаємодії з:

            Недригайлівським районним судом Сумської області;

            Недригайлівським відділом Роменської місцевої  прокуратури;

            Роменським відділом статистики;

            ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище», шкільними та іншими навчально-виховними закладами;

    редакцією районної газети «Голос Посулля»

            районними федераціями з відповідних видів спорту;

    районними осередками політичних партій, громадськими, профспілковими, релігійними організаціями та об’єднаннями.

  1.19. Спрямовує і контролює діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень:

   Недригайлівської селищної ради;

   Коровинської сільської ради;

   Вільшанської сільської ради.

            1.20. Відповідає за питання охорони державної таємниці та здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови Сумської обласної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади вищого рівня.

            1.21. Здійснює загальне спрямування і контроль за діяльністю першого заступника, заступника голови, керівника апарату, структурних підрозділів адміністрації та її апарату, зокрема, відділу юридичного забезпечення та комунікацій з громадськістю, загального відділу апарату  адміністрації в частині контролю за виконанням розпорядчих документів, головного спеціаліста ( з питань запобігання та виявлення корупції ) апарату адміністрації,  загальну координацію за діяльністю територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Недригайлівському районі.

У разі відсутності голови адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови адміністрації.

 

II.Перший заступник, заступник голови, керівник апарату адміністрації відповідно до розподілу обов'язків між ними

2.1.    Здійснюють функції і повноваження, визначені головою адміністрації, і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою адміністрації та органами виконавчої влади вищого рівня.

2.2.    Забезпечують реалізацію інших наданих державою, а також делегованих Недригайлівською районною радою повноважень за відповідними галузями.

2.3.    У разі відсутності першого заступника голови адміністрації Васильченка О.І. його функції і повноваження виконує  заступник голови адміністрації .

2.4. У разі відсутності керівника апарату адміністрації Неменка О.І. його функції і повноваження виконує  заступник керівника апарату-начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату  адміністрації      Луценко Л.І.

 

ІІI. Перший заступник голови Недригайлівської районної

державної адміністрації Васильченко О.І.

 

3.1. Забезпечує реалізацію державної політики у сферах:

містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства, будівництва, промисловості, транспорту і зв’язку;

         забезпечення  законності і правопорядку, захисту прав і свобод громадян, охорони громадської безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, цивільного захисту;

розвитку підприємництва;

розвитку агропромислового комплексу (рослинництва, тваринництва);   

охорони   навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та  охорони  природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), формування, збереження та використання екологічної мережі, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки;

зайнятості  населення,  праці та  заробітної  плати, соціального захисту працюючого населення.

3.2. Контролює діяльність:

         управління розвитку сільських територій адміністрації (з питань містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, цивільного захисту населення, сільського господарства).

3.3. Координує діяльність:

Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції  Головного управління Національної поліції  в Сумській області;

Відділу Держгеокадастру  у Недригайлівському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області;

Недригайлівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області;

Недригайлівської філії Сумського обласного центру зайнятості;

територіального представника Державної  інспекції сільського господарства України в Сумській області;

16-ої  державної пожежно-рятувальної частини  управління Державної  служби України з надзвичайних ситуацій  у Сумській області;

Недригайлівського районного сектору управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області;

Недригайлівського  районного військового комісаріату;

Недригайлівського    районного   сектору    управління    Державної  міграційної служби України в Сумській області;

Недригайлівського міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Сумській області;

Недригайлівського районного сектору кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Сумській області.

3.4.Вирішує питання взаємодії з:

Недригайлівським відділом Сумської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру»;

ПП «Недригайлівський районний землевпорядний центр»;

підприємствами торгівлі, громадського харчування;

            Спілкою підприємців Недригайлівщини;

    організаціями Недригайлівського земляцтва;

ДП «Недригайлівський агролісгосп»;

            Недригайлівським і Томашівським лісництвом ДП «Роменське лісове господарство»;

Недригайлівським районним товариством мисливців і рибалок;

Автостанцією смт Недригайлів;

Станційно - лінійною дільницею №3  (смт.Недригайлів) районного центру  телекомунікацій №314 м.Ромни Сумської філії ПАТ   «Укртелеком»;

цехом обслуговування споживачів № 10 центру поштового зв’язку      № 5 м.Конотоп Сумської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

автозаправочними станціями;

сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствам;

            КП «Недригайлівводосервіс»;

            Недригайлівським цехом Роменського управління по експлуатації газового господарства;

            філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор»;

            філією «Недригайлівський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго»;

            Недригайлівським центром обслуговування клієнтів ТОВ Енера- Суми;

            банківськими установами, що обслуговують район;

            страховими компаніями, що обслуговують район;

            товариством сприяння оборони України;

            районним товариством Червоного Хреста.

3.5.Спрямовує і контролює діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування в питаннях виконання делегованих повноважень:

Тернівської селищної ради;

Засульської сільської ради;

Сакунихської сільської ради.

 

ІV. Заступник голови Недригайлівської районної державної адміністрації

(вакансія)

 

V. Керівник апарату Недригайлівської районної  державної адміністрації

Неменко О.І.

5.1.    Здійснює визначені  Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті адміністрації.

5.2.    Відповідає за питання організаційної роботи, дотримання законодавства з питань управління персоналом та державної служби.

5.3.    Очолює апарат адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог положення про апарат, Регламенту адміністрації. Здійснює організаційне, правове, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне, інше забезпечення його діяльності.

5.4.    Забезпечує  підготовку матеріалів на розгляд голови адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку й звітності,  забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови адміністрації, здійснює роботу щодо організації прийому громадян, обліку та розгляду їх звернень, організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності апарату адміністрації.

Вносить на розгляд голови адміністрації пропозиції щодо структури та штатної чисельності апарату адміністрації, організовує підготовку проектів відповідних документів, Регламенту адміністрації та розподілу обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату адміністрації.

5.5.    Виконує інші функції відповідно до Регламенту адміністрації, прийнятих нормативно-правових актів, доручень голови адміністрації. Видає накази з питань, що належать до його компетенції.                                                Вживає заходів щодо створення та вдосконалення системи державного управління.

5.6.    Забезпечує реалізацію державної політики у сферах:

державної служби та з питань управління персоналом;

адміністративних послуг.

5.7.     Контролює діяльність:

відділу організаційної роботи та управління персоналом  апарату адміністрації;

відділу юридичного забезпечення   та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації;

загального відділу апарату адміністрації;

відділу ведення  Державного реєстру виборців апарату адміністрації;

відділу фінансово-господарського забезпечення апарату адміністрації;

архівного відділу  адміністрації;

відділу організаційного забезпечення діяльності  центру надання адміністративних послуг  адміністрації.

 головного спеціаліста з (питань запобігання та виявлення корупції) апарату адміністрації ( з питань організації роботи).

5.8. Спрямовує і контролює діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування в питаннях виконання делегованих повноважень:

Курманівської сільської ради;

Червонослобідської сільської ради.

5.9.Вирішує питання взаємодії з :

комунальною установою «Недригайлівський районний трудовий архів»;

           Недригайлівською районною друкарнею.

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                   О. НЕМЕНКО

 

Заступник керівника апарату -
н
ачальник відділу організаційної 
р
оботи та управління персоналом
апарату                                                                                     Л.ЛУЦЕНКО