Районна газета

Порядок оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, його дій чи бездіяльності

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді Недригайлівською районною державною адміністрацією інформаційних запитів, мають право на підставі статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись до Сумської обласної державної адміністрації або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України .