Районна газета

До уваги жителів Недригайлівщини!

Недригайлівська районна державна адміністрація інформує наступне.

В районі затверджена рішенням 20 сесії 7 скликання Недригайлівської районної ради від 28.07.2017 Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017–2018 роки.

Програма передбачає надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам для фінансування спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва), реконструкції, підключення до інженерних мереж житлових будинків у сільській місцевості з надвірними підсобними приміще­нням, інженерними мережами або без таких; спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція інженерних мереж з метою підключення до них житлового будинку у сільській місцевості; придбання житлових будинків (в тому числі незавершених будівництвом) у сільській місцевості з надвірними підсобними приміщеннями, інженерними мережами або без таких за рахунок коштів районного бюджету.

Умови надання та повернення кредитів за Програмою визначені у правилах, що є додатком до цієї Програми, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті Недригайлівської райдержадміністрації.

Надання кредитів та супровід позичальників здійснюється Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості».

Відповідно до затверджених ПРАВИЛ надання та повернення довгострокових кредитів по районній цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки визначено наступне.

Пункт 3 Правил.  Позичальниками можуть бути індивідуальні забудовники, які одночасно відповідають наступним вимогам:

1) постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання) у сільській місцевості;

2) працюють у сільській місцевості, а саме:

– в органах місцевого самоврядування;

– на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу;

– в особистих селянських або фермерських господарствах;

– на підприємствах, в установах та організаціях соціальної сфери;

– у навчальних закладах (педагогічні працівники);

– у закладах охорони здоров’я (медичні працівники);

– у закладах культури.

Пункт 7 Правил. Кредити надаються позичальникам грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок коштів районних бюджетів чи бюджетів об’єднаних територіальних громад залежно від місцезнаходження тієї сільської місцевості, де фактично проживає та зареєстрований за таким місцем проживання (або переселяється для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого місця проживання), а також працює індивідуальний забудовник, та на яку поширюється юрисдикція відповідної районної ради чи представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, що затвердили місцеву програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

Пункт 12 Правил. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін не більше 10 (десяти) років зі сплатою ним плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) у розмірі 3 (трьох) відсотків річних, а також плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору у щомісячному розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотків від розміру кредиту, передбаченого кредитним договором.

Плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору розраховується у відсотках від суми зобов’язань Фонду щодо надання кредиту за кредитним договором, незалежно від фактичної заборгованості позичальника за кредитом у поточному місяці.

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за кредитом протягом всього терміну дії кредитного договору, починаючи з дати подання Фонду копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).

Плата за користування кредитом не нараховується таким позичальникам (за умови їх звернення з відповідною заявою):

– військовослужбовцям; подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем (що підтверджується копією військового квитка), – з початку і до закінчення особливого періоду;

– резервістам та військовозобов’язаним; подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним (що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі), – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

Пункт 13 Правил. Переважне право на отримання кредиту мають наступні індивідуальні забудовники:

1) педагогічні працівники сільських (селищних) навчальних закладів та медичні працівники сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини;

2) молоді спеціалісти, які працюють у сільській місцевості відповідно до підпункту 2 пункту 3  Правил надання та повернення довгострокових кредитів по районній цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва;

3) особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;

5) індивідуальні забудовники, які мають намір отримати кредит для завершення раніше розпочатого будівництва;

6) працівники виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.

Пункт 14 Правил. Сума кредиту не може перевищувати кошторисної та договірної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту у сумі 150 тис. гривень (з урахуванням вартості спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій), а для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій – 50 тис. гривень.

 

Зазначу, що в районі прийнята вищезазначена Програма, кошти в районному бюджеті передбачені на 2017 рік в сумі 200,0 тис. гривень, затверджено спільним розпорядженням голови Недригайлівської райдержадміністрації та Недригайлівської районної ради від 21.08.2017

 № 610-ОД/21-ОД склад районної комісії по відбору кандидатів на отримання довгострокових кредитів по Районній цільовій програмі «Власний дім».  Проте, слід відмітити, що дія програми поширюється на територію району, яка не охоплена об’єднаними територіальними громадами, котрі окремо на своїй території приймають та затверджують такі програми.

Тому, шановні жителі району, запрошуємо Вас долучитися до участі в Програмі, скористатися можливістю отримання коштів з районного бюджету на умовах кредитування на придбання, будівництво чи реконструкцію житла.

За більш детальною інформацією прошу звертатися до управління розвитку сільських територій Недригайлівської РДА (3-й поверх адмінбудику, праве крило, тел. для довідок 5-28-02).

 

Управління розвитку сільських територій Недригайлівської РДА