Районна газета

До відома суб’єктів господарювання Недригайлівського району

Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Сумистандартметрологія») повідомляє, що Законом України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР «Про безпечність та якість харчових продуктів»  (ст. 20 п.6) та Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України за № 590 від 01.10.2012 року, зареєстровано в Мінюсті  України від 09.10.2012 року за № 1704/22016, який чинний з 02.05.2013 року зокрема зазначено, що оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати усі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті і у відповідності з вищевказаним  ці вимоги є обов’язковими для виконання операторами потужностей з виробництва та обігу харчових продуктів, в першу чергу це ті, що віднесені до об’єктів епідеміологічного ризику першого високого ступеню епідеміологічного  ризику – дошкільні  заклади, школи, дитячі оздоровчі заклади, підприємства, які постачають населенню воду та інші підприємства, які використовують шкідливі речовини, другого (підприємства середнього бізнесу) та незначного (малі підприємства та приватні підприємці) ступенів ризику та для виробників,  які приймають участь у тендерних  торгах на постачання у вищеназвані дитячі заклади харчових  продуктів, а також в тому числі і керівники виробництв сільгосппродукції, керівники закладів   ресторанного господарства, керівники підприємств харчової та переробної промисловості.

На виконання Плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління безпечністю харчових продуктів та інших систем, затвердженого розпорядженням КМУ від 19 червня 2013 року

№492-р та з метою підвищення якості та безпечності вітчизняної продукції, її конкурентоспроможності та експортних можливостей вітчизняних підприємств, установ, організацій, Сумська обласна державна адміністрація затвердила Регіональний план заходів на 2013-2016 роки, де в організаційних заходах (пункт 3) визначено обов’язкове розроблення та впровадження ефективної системи управління безпечністю харчових продуктів (системи НАССР або СУБХП) операторами потужностей в Сумській області у відповідності до чинних Законів України. Державному підприємству «Сумистандартметрологія», єдиному в області призначеному органу з сертифікації систем управління, поставлено в обов’язки супроводження підприємств області з питань розробки, впровадження, сертифікації системи НАССР у операторів потужностей,  постійне проведення моніторингу стану впровадження СУБХП та СУЯ, підприємствами, організаціями, що підпадають під виконання вимог Регіонального плану заходів.