Районна газета

Основні положення районного бюджету на 2013 рік

Районний бюджет на 2013 рік по доходах сформований відповідно Бюджетного кодексу України  та Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” в загальній сумі  79655,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду 77471 тис. грн., спеціального 2184,5 тис. грн.

Загальний фонд доходів районного бюджету складається з доходів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – в сумі 8076,8 тис. грн. та  доходів, які  не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів – в сумі 150,0 тис. грн.,  трансфертів з державного бюджету – 67745,2 тис. грн. , обласного бюджету –1225,4тис.грн ., субвенцію на утримання об”єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об”єктів спільного користування -118,4 тис.грн.- від сільських та селищних бюджетів на утримання трудового архіву, кошти вилучення  в сумі 155,1 тис.грн., що надійдуть до райбюджету від Хоружівської сільської ради- 121,1тис.грн., Сакунихської сільської ради- 18,6 тис.грн., Курманівської сільської ради- 10,4тис.грн.,Маршалівської сільської ради- 5,0 тис.грн.,

Обсяг доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів розраховано в сумі 8076,8 тис. грн.,  з яких вся сума – надходження 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється  на території району .(за 11місяців 2012 року надійшло 7366,6 тис.грн. при затверджених  річних показниках 8941,3 тис.грн.)

З Державного бюджету до загального фонду районного  бюджету передбачається надходження трансфертів в сумі 67745,2  тис. грн. , з них – дотація вирівнювання 40883,1тис.грн..( на 2012 рік передбачалося 41305,4 тис.грн .), та субвенцій з державного бюджету в загальній сумі  26862,1тис. грн.( на 2012 рік передбачено 15033,6 тис.грн.); на:

- виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги  дітям – 18003,6 тис. грн. (на 2012 рік передбачено  15033,6 тис.грн.);

- надання пільг  та житлових субсидій населенню  на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 6789 тис. грн.( на 2012 рік передбачено 6861,1 тис.грн.);

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби , твердого і рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян –715,8тис. грн. (на 2012 рік передбачено 504,6 тис.грн.);

-          в тому числі пільги на послуги зв’язку –  100тис. грн. (на 2012 рік передбачено  100,7тис.грн.);

-    інші пільги    -  81,2 тис.грн (на 2012 рік передбачено 81,2 тис.грн.);

-          компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян  -  534,6тис.грн.( на 2012 рік передбачено 322,7 тис.грн.);

-   надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного  побутового палива і скрапленого газу – 854,4 тис. грн. (на 2012 рік передбачено 667 тис.грн.);

- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам  за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом “Гроші ходять за дитиною” 499,3 тис.грн.    ( на 2012 рік передбачено 472,8 тис.грн.);

Спеціальний фонд районного бюджету складається з власних надходжень бюджетних установ в сумі 1642,6 тис. грн., субвенції з державного бюджету на реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  в сумі 541,9 тис.грн. Загальна сума доходів спеціального фонду складає 2184,5 тис. грн.

 

Видаткова частина районного бюджету сформована в сумі 79625,5 тис. грн., в т.ч.: видатки загального фонду  77421,0 тис. грн., спеціального  2204,5тис. грн., в тому числі кошти передані із загального фонду бюджету до спеціального в сумі 20,0тис.грн

Профіцит бюджету за загальним фондом становить 20,0тис.грн, дефіцит за спеціальним фондом становить 20,0тис.грн.

 

Державне управління

На здійснення  наданих повноважень органу місцевого самоврядування плануються кошти в сумі 715,5 тис. грн. (передбачено в 2012 р.  667,8 тис. грн.).

На оплату праці з нарахуваннями працівникам районної ради заплановано 613,4тис. грн., що в повному обсязі забезпечує потребу в видатках на заробітну плату в умовах діючого законодавства.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 62,0 тис. грн., що становить 8,7 % видатків по галузі.

На капітальні видатки в розрахунках не передбачені.

Освіта

Мережа установ освіти, що фінансуватиметься з районного бюджету в поточному році включає 21 установи.

На утримання установ освіти в районному бюджеті плануються кошти по загальному фонду в сумі 24147,4 тис. грн., (передбачено в 2012 р. – 25660,5 тис. грн.),  із них за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання дітей в дитячих будинках сімейного типу 499,3 тис. грн. В порівнянні з затвердженим показником минулого року видатки зменшилися  на 1513,1тис.грн або 6,3%

Видатки на заробітну плату плануються в сумі  19646,3 тис. грн., при розрахунковій потребі за обов»язковими виплатами 21944,9тис.грн, включаючи матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічних працівників відповідно до ст.57 ЗУ «Про освіту» в сумі 926,0тис.грн. При цьому незабезпеченість фондом оплати праці становить 2298,6тис.грн, в тому числі  за основними виплатами 1372,6тис.грн та матеріальну допомогу на оздоровлення 926,0тис.грн.  Розрахунок видатків здійснено з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та розміру посадових окладів ( тарифних ставок) працівників бюджетних установ.

На харчування дітей  в школах планується коштів в сумі 653,0тис. грн. в тому числі  405,5тис.грн на харчування дітей 1-4 класів, які обраховані на підставі фактичної кількості діто-днів в 2012 році та середньої вартості діто-дня  5,00грн;  98,1 тис.грн на харчування  малозабезпечених в розрахунку 6,50грн; 115,8тис.грн на харчування дітей дошкільних груп в НВК  з розрахунку 10,0грн на 1 дітодень

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 2735,3тис. грн. виходячи з фактичного споживання  в натуральних показниках, за останні 2 роки, підвищення на прогнозний індекс цін виробників у 2013р, у середньому до попереднього року .Капітальні видатки не плануються.

Видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 1224,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень установ

 

Охорона здоров’я

Видатки на охорону здоров’я заплановані в сумі  14011,1 тис. грн. ( затверджено з урахуванням змін в 2012р  16632,2тис.грн ), що на 2621,1тис.грн менше затвердженого показника 2012р або на 15,7відсотка. Затверджений показник 2013року передбачає видатки на утримання в районному бюджеті центральної районної лікарні та  центру первинної медико-санітарної допомоги

ЦРЛ. На утримання ЦРЛ затверджено коштів в сумі 9594,0тис.грн.На оплату праці з нарахуваннями передбачаються кошти в сумі  6898,3тис. грн. Видатки обраховані  за обов»язковими виплатами передбаченими умовами оплати праці працівників охорони здоров»я, стимулюючі виплати непередбачені. Незабезпеченість фондом заробітної плати становить 1674,2тис.грн, в тому числі  на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам в сумі 347,6тис.грн. Видатки на харчування плануються в сумі  127,3 тис. грн. з розрахунку 3,00грн на 1 ліжко-день, виходячи з фактичної кількості ліжко-днів 42,5тис.л/днів

Видатки на медикаменти плануються в сумі   415,5 тис. грн. Видатки заплановані з розрахунку  6,20грн на 1 ліжко-день, 0,95грн на 1 відвідування,  На безплатний відпуск медикаментів передбачено коштів в сумі 95,2тис.грн

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 1376,8тис. грн. виходячи з фактичного споживання  в натуральних показниках, за останні 2 роки, підвищення на прогнозний індекс цін виробників у 2013р, у середньому до попереднього року.

В зв»яку з передачею екстреної медичної допомоги на утримання обласному бюджету, відділення швидкої допомоги в  І кварталі 2013році буде утримуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету, коштів передбаченої в сумі 232,0тис.грн, на заробітну плату – 152,0тис.грн, нарахування на заробітну плату 55,0тис.грн та 25,0тис.грн на придбання предметів та матеріалів (бензин).

Капітальні видатки   по охороні здоров»я не плануються.

Кошти по спеціальному фонду передбачені в сумі 257,0тис.грн.

ЦПМСД На утримання центру первинної медико- санітарної допомоги затверджено коштів в сумі 4413,1тисгрн. На оплату праці з нарахуваннями передбачено коштів в сумі 3919,6тис.грн. Незабезпеченість по заробітній платі становить 989,6тис.грн., в тому числі матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам -122,7тис.грн. Видатки на медикаменти передбачені в сумі 70,0тис.грн, з розрахунку 1,19грн на І відвідування (всього відвідувань -58,8тис.грн). На безплатний відпуск медикаментів передбачено – 10,0тис.грн

Видатки за енергоносії передбачені в сумі 297,0тис.грн, виходячи з фактичних видатків по  ФАП та ФП.

Капітальні видатки передбачені в сумі 4,0тис.грн на придбання комп»ютера.

 

Соціальний захист

На видатки по соціальному захисту заплановано коштів в сумі 29477,8 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету 25828,2 тис. грн. та обласного -  993,4 тис. грн.

-          пільги ветеранам війни і праці -2897 тис.грн.

-          пільги ветеранам військової служби – 192 тис.грн.

-          пільги  постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 130,3 тис.грн.

-          пільги громадянам за професійною ознакою – 1256,1 тис.грн.

-          пільги окремим категоріям громадян із послуг зв’язку – 100 тис.грн.

-          допомога по вагітності та пологах – 165,0тис.грн

-          допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 3925,2 тис.грн

-          одноразова допомога при народженні дитини – 6711,8тис.грн

-           допомога на дітей під опікою -930,4 тис.грн

-          на допомогу одиноким матерям -  1365,5 тис. грн.

-          тимчасова допомога дітям – 193,0тис.грн

-          допомога при усиновленні дитини – 29,2тис.грн

-    державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  -1860,5 тис. грн.

-    державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, та дітям інвалідам – 2823,0  тис. грн.

-     субсидії населенню на відшкодування витрат на ЖКП -  2762,6 тис.грн.

-    субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 478,9 тис.грн.

- виплати грошової компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  – 248,4 тис. грн. на  виплати по Постанові КМУ №558.

- утримання громадських організацій передбачено коштів в сумі 25,0тис.грн, а саме рада ветеранів ВВ – 10,0тис.грн, спілка ветеранів Афганістану – 5,0грн, громадська організація інвалідів – 5,0грн, спілка Союз Чорнобиль України – 5,0тис.грн (видатки на рівні 2012року)

-    утримання центру соціальних служб для молоді передбачено коштів в сумі 532,1тис.грн, в тому числі видатки на утримання соціальних фахівців -395,0тис.грн за рахунок субвенції з обласного бюджету (передбачено в 2012р- 490,1тис.грн).

-    програми та заходи центру соціальних служб для молоді -2,0тис.грн ( у 2012р передбачено 4,0тис.грн)

-    заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей  -179,7 тис. грн. (оздоровлення 14дн*10грн*1200дітей; 5 путівок  по 2,4 тис. грн.)

-    інші  програми соціального захисту дітей – 2,0тис.грн

-    територіальний центр –  2048,9 тис. грн. ( передбачено на 2012р 1886,5тис.грн,що на 162,4тис.грн більше ніж на 2012рік),  в тому числі заробітна плата з нарахуваннями становить  - 1924,8тис.грн, при розрахунковій потребі 2118,8тис.грн, незабезпеченість коштами на з/плату становить 194,0тис.грн,при умові не заповнення вакантних посад або 1,0 місячних фонди, видатки  на енергоносії заплановані в повному обсязі в сумі 74,7тис.грн.

- інші видатки на соціальний захист населення передбачені в сумі  7,5тисгрн , а саме  2,7тис.грн –стипендія 100річній особі та  за рахунок  субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні  обсягу міжбюджетних трансфертів передбачені видатки на виплату допомоги сім»ям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, які проживають у Сумській області в сумі 4,8тис.грн.

-    пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби ,органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату ЖКП, прродного газу, твердого палива – 7,3тисгрн, а саме пільги матерям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан – 1,0тис.грн та пільги інвалідам по зору -6,3тис.грн.

За рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, передбачені видатки на обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій -  8,1 тис. грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту в сумі 6,6 тис. грн., та встановлення телефонів – 1,6 тис. грн., на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 513,7тис.грн, пільги на медичне обслуговування громадян в наслідок Чорнобильської катастрофи в суму 49,6ис.грн, витрати на поховання учасників бойових дій в сумі 14,0тис.грн

Видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 75,0 тис. грн., власні надходження по територіальному центру.

 

Культура

Видатки на культуру заплановані в сумі  2572,8 тис. грн. (затверджено на 2012р з урахування змін  3091,5 тис. грн., що на 518,7тис.грн менше ніж у 2012році).

На оплату праці з нарахуваннями передбачено коштів в сумі 2299,3 тис. грн., видатки обраховані за обов»язковими виплатами визначеними умовами оплати праці, також враховано надання допомоги на оздоровлення  педагогам музичних шкіл та працівникам бібліотек, але  запланована сума не забезпечує повну потребу в заробітній платі з нарахуваннями в сумі 922,2тис.грн  або  3,5 місячних фонди зарплати. Потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями  становить 3221,5тис.грн.

Видатки на енергоносії заплановані в повному обсязі в сумі 223,1тис. грн. виходячи з фактичного споживання  в натуральних показниках, за останні 2 роки, підвищення на прогнозний індекс цін виробників у 2013р, у середньому до попереднього року та враховуючи  10% економію споживання  енергоносіїв

Видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 96,2 тис. грн., в тому числі 10,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку) на підписку кореспонденції по районній бібліотеці. Власні надходження по відділу культури складають  86,2 тис. грн., в тому числі капітальні видатки – 1,9 тис. грн. на придбання книг.

Фізична культура і спорт

Видатки на фізичну культуру і спорт заплановані в сумі  474,6 тис. грн., в т. ч. :

-  заходи з фізичної культури і спорту (спортміроприємства)- 20,0тис.грн;

-     утримання ДСТ «Колос» – 43,0 тис. грн. ( передбачено в 2012 р. – 41,0 тис. грн.) та заходи з нетрадиційних видів спорту, які проводяться ДСТ «Колос» - 6,0тис.грн

-    ДЮСШ – 405,6 тис. грн. (передбачено в 2012 р. – 383,8 тис. грн.), з них  346,4 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, в т.ч оздоровчі педагогам по ст. 57 ЗУ «Про освіту»  23,6тис.грн.Потреба на 2013рік становить 415,2тис.грн , незабезпеченість становить 68,6 тис.грн . Видатки на енергоносії заплановані в повному обсязі в сумі 43,0 тис. грн.

 

Транспорт

Видатки з районного бюджету на  компенсацію за перевезення  пільгової категорії становлять 534,6 тис. грн. передбачені за рахунок субвенції з державного бюджету.

 

Інші видатки

- резервний фонд – 86,9 тис. грн.

-    дотація вирівнювання селищному та сільському бюджету – 5215,3 тис. грн.

-    інша субвенція обласному бюджету в сумі – 63,6 тис. грн. на утримання обласного центру реабілітації дітей- інвалідів

-    утримання трудового архіву – 118,4 тис. грн. за рахунок субвенції на утримання об’єктів спільного користування, що надходитиме з бюджетів сільських та селищних рад. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 92,2 тис. грн., енергоносії – 16,3 тис. грн. Капітальні видатки -6,0тис.грн

- субвенція з державного бюджету сільським та селищним бюджетам на реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  в сумі   541,9 тис.грн.

 

Кредитування

В районному бюджеті передбачено кошти в сумі 30000 грн для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам  на виконання програми «Власний дім»